Organizacijska shema

mr. sc. Dragutin Vuković

Dragutin Vuković rođen je 1954. godine u Novoj Gradiški, gdje je završio osnovno obrazovanje te obrazovanje za tehničara elektroničara u Srednjoj tehničkoj školi smjera slabe struje. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja odlazi u Zagreb na studij elektrotehnike, gdje na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (današnji FER) 1979. godine stječe stručnu spremu i naziv diplomiranog inženjera elektrotehnike smjer elektronika, usmjerenje računarska tehnika. Po završetku diplomskog studija zapošljava se u Zavodu za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u zvanju asistenta te istovremeno upisuje postdiplomski studij u području računarske znanosti. Stručnu spremu i naziv magistra znanosti stječe 1986. godine te je također registriran kao znanstvenik pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH kao znanstveni suradnik. Od 1990. godine radi u poduzeću Microlab d.o.o., najprije kao izvršni direktor, a zatim kao direktor tehnologije. Zadržava vezu s akademskom zajednicom te se i dalje bavi znanstvenim radom i sudjeluje u znanstvenim projektima. Godine 1997. osniva vlastito poduzeće Inkus d.o.o. kroz koje se bavi pružanjem usluga savjetovanja na projektima računalnih mreža i komunikacija, a od 2004. godine i savjetovanjem u području unapređivanja poslovnih procesa te sustava upravljanja, što uključuje sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću i IT uslugama. Tijekom rada u Inkus d.o.o. surađuje na brojnim projektima u državnim ustanovama, javnim i privatnim poduzećima. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih na znanstvenim i stručnim skupovima te stručnih tekstova u popularnim tehnološkim časopisima. Godine 2017. zatvara Inkus d.o.o i od tada je zaposlen u KING-ICT d.o.o. u svojstvu savjetnika Uprave za sustave upravljanja.

Podijeli: Facebook Twitter