Organizacijska shema

mr. sc. Ana Tecilazić, pred.

Ana Tecilazić je glavna tajnica Visokog učilišta Algebra, zadužena za institucijski razvoj u skladu s europskim i nacionalnim okvirom obrazovnih politika. Ana svoj akademski profil izgrađuje u okviru društvenog i humanističkog znanstvenog područja, a doktorski studij završava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Anino profesionalno iskustvo oblikovano je kroz dvadesetogodišnji rad u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje je radila u području razvoja javnih politika visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, posebno u područjima osiguravanja kvalitete, priznavanja inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija, financiranja visokog obrazovanja, kvalifikacijskih okvira, vrednovanja prethodnog učenja, europske poslove, internacionalizaciju visokog obrazovanja. Ana je glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola te članica Upravnog odbora europske udruge visokih učilišta koja izvode stručne studije, EURASHE. Kao predstavnica EURASHE-a, su-voditeljica je Radne skupine za učenje i poučavanje u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA WG L&T). Razvoju politika visokog obrazovanja na europskoj razini Ana je doprinijela kroz sudjelovanje u radu brojnih tijela, grupa i mreža kao što su Savjetodavna skupina za Europski kvalifikacijski okvir (EQF AG), ET2020 Radna skupina za modernizaciju visokog obrazovanja, Međunarodna skupina za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG), Skupina za koordinaciju i provedbu Bolonjskog procesa (BICG). Kao predstavnica BFUG-a, Ana je sudjelovala u svojstvu promatračice u radu Odbora Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) te je sudjelovala u razvoju i provedbi brojnih projekata u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Ana ima bogato iskustvo u vođenju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata financiranih iz programa i fondova Europske unije u području obrazovanja. U svojstvu zamjenice EU koordinatorice, Ana je vodila aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području obrazovanja 2020. godine.

Povezani kolegiji:Multimedijsko računarstvo - Preddiplomski studij

Multimedijsko računarstvo
Računalni alati u poslovanju

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Sistemsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju

Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Računalni alati u poslovanju
Podijeli: Facebook Twitter