fbpx

Anđelka Anja Raguž rođena je 1987. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje. Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2011. godine, kao jedna od najboljih studentica, za što je bila i nagrađena posebnim dekanovim priznanjem te je bila stipendistica Ministarstva znanosti i obrazovanja kao izrazito nadarena redovita studentica. Svoju je karijeru započela u korporativnim odnosima s javnošću, a nastavila kao stručna suradnica za odnose s javnošću u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Od listopada 2012. godine zaposlena je na Odsjeku za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice te je bila izvoditeljica nastave na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija komunikologije. U suradničko zvanje asistentice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti izabrana je iste godine, kada upisuje i poslijediplomski doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2016. godine obranila je temu doktorske disertacije, čiji je naslov: Uloga suvremenih medija u životu hrvatske obitelji. Od lipnja 2015. godine, suradnica je na multidisciplinarnom znanstvenom istraživanju: Obitelj u suvremenom medijskom okruženju. 2020. godine je bila stipendistica EIŽ-ovog programa potpore znanstvenicama te je kao suradnica sudjelovala u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Koordinirala je i sumentorirala nekoliko završnih i diplomskih radova. Recenzentica je u hrvatskim časopisima iz područja društvenih znanosti. Područje njezina znanstvena interesa jesu: odnosi s javnošću, suvremeni mediji, društveni mediji, znanstvena komunikacija, akademska pismenost, medijska pismenost, medijski odgoj, uloga i značaj medija u obitelji, analiza medijskog sadržaja, odnos medija i Katoličke crkve te primjena različitih metoda istraživanja u informacijsko komunikacijskim znanostima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i simpozijima te objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova iz društvenoga i humanističkoga područja.

Podijeli: Facebook Twitter