Organizacijska shema

Zlatan Morić, pred.

Zlatan Morić, voditelj je katedre za kibernetičku sigurnost. Održava nastavu u Algebri od 2000. godine. Prvotno na programima obrazovanja i specijalističkoj edukaciji, a potom i na Visokom učilištu Algebra. Nositelj je više industrijskih ceritifikata, te kao trener specijaliziran za područja sistemskog inženjerstva i računalne sigurnosti od kojih izdvaja CEI, CEH, CNDA, MCT, MCSE, MCSA, ITIL. Aktivno se bavi edukacijom kao autor priručnika, znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i predavanja na konferencijama te kao urednik, predavač i asistent.

Povezani kolegiji:Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Sistemsko usmjerenje
Upravljanje prijetnjama i odgovor na incidente
Zaštita ICT sustava
Programsko usmjerenje
Zaštita ICT sustava
Podijeli: Facebook Twitter