Organizacijska shema

Silvija Grgić, v. pred.

Silvija je diplomirala na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta, edukacijsku fiziku, tehnički i informatiku. Od 2009. godine radi na Visokom učilištu Algebra, prvo kao pomoćnica dekana, a danas kao prodekanica za nastavu i predavač. Certificirana je stručnjakinja za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete u Hrvatskoj i Sloveniji; certificirana je ECDL trenerica; urednica više od deset priručnika u području računarstva, suautorica knjige u području informacijske tehnologije; autorica i suautorica stručnih i znanstvenih radova u području informacijskih znanosti; gostujuća predavačica na brojnim domaćim i stranim stručnim konferencijama; održava radionice u području osiguravanja kvalitete, metodološkog i didaktičkog razvoja nastavnika te izrade standarda zanimanja. Sudjeluje u projektima u području osiguravanja kvalitete i provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao članica projektnog tima ili stručnjakinja za ishode učenja. Doktorandica je na studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Povezani kolegiji:Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Računalni alati u poslovanju

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Sistemsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Podijeli: Facebook Twitter