fbpx

Hrvoje Josip Balen, dipl. ing., rođen je u Zagrebu gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Srednju školu - Tehnička škola Ruđera Boškovića - završio je 1993. godine u smjeru opće elektrotehnike. Iste godine upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, studij elektrotehnike, smjer industrijska elektronika. Fakultet završava 2002. godine kod mentora, profesora Ratka Magjarevića na temu „Upravljanje dokumentacijom ovlaštenog mjeriteljskog laboratorija“ (Document Management in an Acreditated Measurement Laboratory). Godine 1998. postaje jednim od osnivača te članom upravnog vijeća Algebre, unutar kojeg obnaša funkciju člana Uprave za marketing i prodaju. Na toj poziciji uspostavlja i koordinira marketinški i prodajni tim, izrađuje strategije nastupa, planira nove usluge, zastupa organizaciju u javnosti, direktno komunicira sa ključnim partnerima i tijelima državne/lokalne vlasti. Sredinom 2007. godine aktivno radi na osnivanju Visoke škole za primijenjeno računarstvo u Zagrebu te u lipnju 2009. dolazi na funkciju predsjednika Upravnog vijeća nove institucije u vlasništvu Algebre. Unutar Visoke škole obnaša i ulogu voditelja tima za provedbu istraživanja potreba tržišta rada, pozicioniranje ustanove u javnosti, vodi odnose s javnošću, te promociju. Paralelno s djelovanjem u Algebri, u listopadu 2008. preuzima funkciju dopredsjednika ICT udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca na kojoj je sve do danas. U ožujku 2010. postaje član nacionalnog Vijeća za obrazovanje odraslih u kojem sudjeluje pri praćenju sustava obrazovanja odraslih u državi te predlaže mjere za njegov razvoj. Kroz profesionalni rad Hrvoje Josip Balen se bavio i projektima koji uključuju implementaciju e-učenja, razvoj web-usluga za klijente, osiguravanje kvalitete kroz ISO 9001, implementaciju naprednih metoda u IT obuci i konzaltingom za ključne kupce. Kolega Balen je član Hrvatskog informatičkog zbora, u kojem je dobio nagradu za doprinos naobrazbi profesionalaca i korisnika informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Uz ostale uloge, bio je i predsjednik organizacijskog odbora međunarodne konferencije o upravljanju projektima – IPMA Advanced Courses 2008. Krajem 2011. godine od strane profesionalnog udruženja DigitalEurope, kroz koordinaciju i financiranje Europske komisije preuzeo je vođenje nacionalnog ogranka projekta „eSkills for Jobs“, koji je kasnije prerastao u jedan od tzv. flagship projekata Euroske Unije – Grand Coalition for Digital Jobs. U funkciji nacionalnog koordinatora i voditelja Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta ostao je sve do danas.

Podijeli: Facebook Twitter