Natrag na nastavnici i asistenti

izv. prof. dr. sc. Mislav Balković

Mislav Balković je rođen 1975. u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 2016. na istom sveučilištu. Od 1998. je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000. stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe, da bi 2009. preuzeo funkciju dekana visokog učilišta Algebra. Mislav je od 2008. angažiran na izgradnji Visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete, a od tada postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Tako je radio na aktualnoj Strategiji obrazovanja i znanosti, član je ili je bio član stručnih tijela poput Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010-2016), Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2020-2022), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd, te je podpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO), član izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca te je bio predsjednik sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Aktivno se bavi istraživanjem u području primjene podatkovne znanosti na tržištu rada, u obrazovanju, kvalifikacijskim sustavima, energetici itd. Mislav također i dalje aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i domaćih izvora, a do sada je pripremio pedesetak projektnih prijava, uglavnom u područjima vezanim uz njegove istraživačke interese.

Podijeli: Facebook Twitter