fbpx
Natrag na nastavnici i asistenti

doc. dr. sc. Mislav Balković

Mislav Balković je rođen 1975. u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 2016. na istom sveučilištu. Od 1998. je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000. stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe, da bi 2009. preuzeo funkciju dekana visokog učilišta Algebra. Mislav je od 2008. angažiran na izgradnji visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete, a od tada postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Tako je radio na aktualnoj Strategiji obrazovanja i znanosti, član je niza stručnih tijela poput; Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010-2016), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd, te je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Mislav je bio uključen u izradu i donošenje Zakona o HKO i pravilnika o registru HKO, a njegova doktorska disertacija te s njom povezana znanstvena istraživanja podloga su za uvođenje sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja temeljenog na paradigmi kvalifikacijskih okvira u Republiku Hrvatsku.

Podijeli: Facebook Twitter