fbpx
Primijenjena kriptografija

Zlatan Morić, v. pred.

Zlatan Morić, voditelj je katedre za kibernetičku sigurnost. Održava nastavu u Algebri od 2000. godine. Prvotno na programima obrazovanja i specijalističkoj edukaciji, a potom i na Visokom učilištu Algebra. Nositelj je više industrijskih ceritifikata, te kao trener specijaliziran za područja sistemskog inženjerstva i računalne sigurnosti od kojih izdvaja CEI, CEH, CNDA, MCT, MCSE, MCSA, ITIL. Aktivno se bavi edukacijom kao autor priručnika, znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i predavanja na konferencijama te kao urednik, predavač i asistent.

Povezani kolegiji:Diplomski studij - Digitalni marketing

Digitalni marketing
Analitički softverski alati u marketingu

Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Kibernetička sigurnost
Digitalna forenzika
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Penetracijsko testiranje
Sigurnost u oblaku
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću
Upravljanje prijetnjama i odgovor na incidente
Zaštita ICT sustava
Sistemsko usmjerenje
Digitalna forenzika
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Penetracijsko testiranje
Sigurnost u oblaku
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću
Upravljanje prijetnjama i odgovor na incidente
Zaštita ICT sustava
Programsko usmjerenje
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Penetracijsko testiranje
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću
Zaštita ICT sustava
Podatkovno usmjerenje
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Kolaboracijski sustavi
Operacijski sustavi
Sigurnost informacijskih sustava 1
Sigurnost informacijskih sustava 2
Programsko inženjerstvo
Operacijski sustavi
Sigurnost informacijskih sustava 1
Sustavi potpore odlučivanju
Podijeli: Facebook Twitter