Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Stručni diplomski studij Digitalnog marketinga

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1.  Vrednovati teorijska znanja do poznatih granica digitalnog marketinga te do dodirnih granica s drugim područjima (ekonomije, ali i psihologije, računarstva i dr.) koja mogu biti temelj stručnog (i znanstvenog) istraživanja u području digitalnog marketinga
 2.  Vrednovati i odabrati najbolju opciju temeljem rezultata u istraživanjima pri razvijanju novih znanja i procedura pri integriranju različitih područja istraživanja
 3. Upravljati složenim i promjenjivim uvjetima okruženja i odlukama o njihovom mijenjanju
 4. Odgovorno odabirati najbolje opcije u strateškom odlučivanju i uspješnom provođenju i izvršenju zadataka u nepredvidivim uvjetima uz društvenu i etičku odgovornost tijekom izvršenja zadataka te u konačnici i valorizirati posljedice rezultata tih zadataka
 5.  Preporučiti najbolju uporabu složenih metoda, kao i same složene metode potrebne u istraživanjima i inovativnimm procesima
 6.  Preporučiti optimalno rješenja za složenu komunikaciju i suradnju u različitim društvenim skupinama u nepredvidivim uvjetima
 7.  Valorizirati utjecaj društvenih, ekonomskih i tehnologijskih parametara na poslovanje, a kroz koje se može implementirati digitalni marketinški nastup
 8.  Preporučiti najbolje tehnologijsko rješenje iz perspektive svih zainteresiranih strana u složenim procesima digitalnog marketinga
 9.  Izabrati najbolju opciju kreativnih ideja za mjerljiv komunikacijski i marketinški cilj

STRUČNI ISHODI UČENJA:

 1.  Ocijeniti te odabrati opciju uporabe alata i kanala komunikacije u provođenju programa s ciljem čuvanja, jačanja i diferencijacije organizacije te postizanja optimalnih poslovnih ciljeva
 2.  Prosuditi okruženje te ocijeniti izazove s kojima se organizacija svakodnevno suočava, a ključni su za izgradnju željenog odnosa s dionicima
 3. Vrednovati upravljanje reputacijom s obzirom na konačan pozitivan ishod strateške komunikacije
 4.  Poduprijeti koncepciju organizacije digitalne agencije kao modernog oblika organizacije poslovanja u kojem se intenzivno koristi digitalna tehnologija
 5. Procijeniti tehnološke temelje i utjecaj promijene tehnologije na organizaciju te vrednovati poslovno-menadžerske aspekte organizacije digitalne agencije
 6. Utvrditi koncepciju upravljanja digitalnim kampanja kao modernog oblika povezivanja kupaca i proizvoda/usluga, prilikom kojeg se intenzivno koristi digitalna tehnologija
 7.  Kritički prosuđivati analizu, strukturiranje, bilježenje, korištenje i poslovnu interpretaciju podataka za potrebe poslovanja odnosno marketinga korištenjem raznih kanala te prihvaćanjem promjena koje se događaju u tehnologiji i društvu
 8.  Preporučiti optimalnu primjenu temeljnih konstrukata na kojima je bihevioralna ekonomija izgrađena za izradu i provođenje poslovnog, prodajnog i marketinškog koncepta
 9. Kritički prosuđivati proces odlučivanja i izbora u različitim ekonomskim kontekstima
 10.  Preporučiti i procijeniti praktičnu primjenu kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u marketingu
 11.  Kritički prosuđivati složeni proces i rezultat analize i vrednovanja tvrdnji, pronalaženja opravdanja za tvrdnje, usporedbe s drugim i/ili suprotnim tvrdnjama i generiranje prigovora tvrdnjama te zauzimanje stava.
 12.  Valorizirati provjeru elemenata mišljenja koji čine sastavni dio svakog zaključivanja: svrha; problem ili pitanje koje treba riješiti; pretpostavke; koncepti; empirijska utemeljenost (činjenice, dokazi); način zaključivanja; implikacije i posljedice te stajališta
 13.  Kritički prosuđivati znanja i vještine kreativnosti i kritičkog mišljenja koje omogućuju učinkovitu primjenu divergentnog i konvergentnog iznalaženja rješenja problema
 14.  Kritički prosuđivati komunikacijske i intelektualne vještine i sposobnosti nužne za učinkovitu analizu i procjenu mišljenja s ciljem njegova poboljšanja
 15.  Argumentirati mišljenje o privatnosti kao vrijednosti, moralnom zahtjevu i zakonskom pravu
 16.  Kritički prosuđivati objektivne razloge i subjektivne motive koji utječu na razotkrivanje podataka privatne prirode
 17.  Samoprocijeniti, procijeniti i odabrati načine razbijanja restriktivnih mentalnih sklopova uz razmatranje svih alternativnih rješenja
 18.  Vrednovati primjenu strukturiranih tehnika u marketingu
 19.  Preporučiti primjenu kvantitativne analize i modeliranja u marketinškim istraživanjima
 20.  Preporučiti primjenu metodologije i tehnika teorije igara u marketingu
 21.  Argumentirati mišljenje o potencijalu podataka na Internetu, potencijalu socijalnih mreža, foruma i ostalih servisa kao prodajnih kanala i izvora podataka za provođenje analiza u svrhu osmišljavanja adekvatnih strategija usmjerenih ka jačanju branda, prodajnih aktivnosti i jačanju lojalnosti poduzeću
 22.  Kritički prosuđivati zakonitosti mrežne analize i analize socijalnih mreža te njihovu primjenu na socijalnom CRM-u
 23.  Preporučiti primjenu metodologije i tehnika poslovne analize u globalnom i kompetitivnom ekonomskom okruženju
 24.  Kritički prosuđivati kampanju ili tvrtku kroz vrednovanje njenih sadašnjih i budućih klijenata
 25.  Kritički prosuđivati važnosti klijentskih podataka, integracije tih podataka kroz različite kanale te upravljanja istima pri osmišljavanju i implementacije doživljaja (customer experience)
 26.  Valorizirati ishode razumijevanja i interpretiranja komunikacijskog procesa, različitih oblika komunikacije te prezentacijskih vještina na poslovnu uspješnost
 27.  Vrednovati funkcionalnosti analitičkih softverskih alata za prikupljanje i pripremu podatka, za izvedbu preliminarne analize, za odabir algoritama za izradu modela te funkcionalnosti koje analitički softverski alati imaju za vizualizaciju i izradu izvješća
 28.  Kritički prosuđivati tehnike vizualizacije i eksplorativne analize podataka
 29.  Kritički prosuđivati praktične mogućnosti poslovne inteligencije u domeni planiranja proizvoda, segmentacije tržišta, sprečavanja prekida ugovornih odnosa, proračuna sadašnje i buduće vrijednosti kupca, razvoja sustava preporuka, razvoja sustava ranog upozorenja, razvoja CRM sustava, kao i metodologije upravljanja portfeljem
 30.  Valorizirati aktivno korištenje alata i analitičkih tehnika ekstrahiranja znanja iz velikih skupova podataka za potrebe planiranja marketinških aktivnosti
 31.  Argumentirati mišljenje o lojalnosti klijenta, kroz ranije faze prodajnog/marketinškog procesa, psihologiju klijenta (bez obzira kojim kanalom pristupa proizvodu/usluzi), o ukupnoj vrijednosti svakog klijenta, dugoročnosti pristupa i stalne prisutnosti na svim trenutnim i u budućnosti razvijenim odnosno prisutnim dodirnim točkama
 32.  Kritički prosuđivati digitalne medijske strategije u kampanjama interesnih organizacija
 33. Preporučiti strategiju i najbolje tehnike za ostvarenje interesa kojega pojedina skupina zastupa
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter