Image for Poslovi za koje je student osposobljen
Naslovnica

Poslovi za koje je student osposobljen

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima). Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme, odnosno očekivanog trajanja obrazovanja. U nastavku su prikazana radna mjesta i poslovi u području digitalnog marketinga za koja poslodavci očekuju završen petogodšnji studij.

A) Radna mjesta

 1. Specijalist za digitalni marketing
 2. Specijalist za strateški digitalni marketing
 3. Specijalist za digitalno upravljanje brandom
 4. Voditelj digitalne agencije
 5. Marketinški strateg na društvenim mrežama
 6. Specijalist za upravljanje digitalnim marketinškim procesima
 7. Specijalist za interakcijsku i poslovnu analizu
 8. Specijalist za upravljanje digitalnim kampanjama
 9. Specijalist za analizu društvenih mreža
 10. Specijalist za digitalni marketing (data science)
 11. Specijalist za integraciju digitalnih podataka
 12. Specijalist za vizualizaciju podataka
 13. Specijalist za analizu podataka (data analyst)
 14. Specijalist za podatkovnu-poslovnu primjenu (data businessperson)
 15. Specijalist za big data analizu

B) Poslovi

Prikaz poslova za koje je student stručnog diplomskog studija “Digitalni marketing” osposobljen.

 • provođenje analize mreža, posebno društvenih mreža s pripadajućom mrežnom metrikom
 • provođenje interakcijske i poslovne analize u digitalnom marketingu
 • osmišljavanje i provođenje strateške razine digitalnog marketinga
 • planiranje i upravljanje digitalnim kampanjama
 • poznavanje problematike integracije digitalnih podataka, kao i planiranje same integracije
 • provođenje vizualizacije podataka u digitalnom marketingu
 • provođenje analize podataka u digitalnom marketingu (povezivanje signala, događaja, opažanja, percepcije i podataka u vidljive obrasce i trendove, njihovo analiziranje i interpretacija)
 • upravljanje procesima u digitalnom maretingu temeljem podatkovno-poslovne primjene (kako uvidi u podatke mogu utjecati na tvrtku?)
 • optimalno korištenje marketinškog potencijala velikih skupova podataka (big data)
 • donošenje odluka temeljem poznavanja ljudskog iracionalnog ponašanja te s tim u svezi ograničenosti u nekim segmentima odlučivanja i svijesnost o primjeni u procesu odlučivanja i izbora u različitim ekonomskim i marketinškim kontekstima
 • praktična primjena kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u digitalnom marketingu
 • praktična primjena strukturiranih i poslovnih analitičkih tehnika te metoda teorije igara u digitalnom marketingu
 • praktična primjena kvantitativne analize i modeliranja u marketinškim istraživanjima
 • provođenje vizualizacije i eksplorativne analize podataka u digitalnom marketingu
 • prepoznavanje i preporuke internetskih potencijala za provedbu marketinških aktivnosti
 • odabir tehnika poslovne inteligencije u domeni planiranja proizvoda, segmentacije tržišta, sprečavanja prekida ugovornih odnosa, proračuna sadašnje i buduće vrijednosti kupca, razvoja sustava preporuka, razvoja sustava ranog upozorenja, razvoja CRM sustava, upravljanja portfeljem i dr.
 • upravljanjem reputacijom i korištenje raspoloživih online alata pri planiranju i provedbi istraživanja tržišta
 • suverena primjena informatičkih tehnologija u službi digitalnog marketinga
 • primjena kreativnih komunikacijskih koncepata kroz vizualne verbalne i neverbalne kanale
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem društvenih mreža
 • povećanje učinkovitosti digitalnog projekta kroz istraživanje, pronalaženje i korištenje podataka dobivenih interakcijskom analizom
 • poznavanje sigurnosnih, pravnih i etičkih aspekata digitalnih marketinških projekata
 • upravljanje i organizacija tima ljudi odgovornih za digitalni marketinški projekt
 • poznavanje globalnih trendova u digitalnom marketingu
 • poznavanje EU i globalnih uvjeta za elektroničko poslovanje i marketing
 • uvođenje inovativnih marketinških rješenja upotrebom najnovijih tehnologija
 • pomicanje granica novih i postojećih rješenja u digitalnom marketingu primjenom istraživanja i eksperimentom
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter