Image for
Naslovnica

Analiza mreža i socijalni CRM

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Analiza mreža i socijalni CRM

Oznaka predmeta

22-04-517

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Pohađanjem ovog modula studenti će naučiti analizirati mreže i analizirati društvene mreže uz primjenu sustava upravljanja odnosima s kupcima (CRM), s fokusom na socijalni CRM.
Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• analizirati i procijeniti društvene mreže
• kritički procijeniti glavne funkcije sustava socijalnog CRM,
• primijeniti alate i metode za analizu društvenih mreža
• procijeniti, protumačiti i predstaviti rezultate analize mreža.

Povezivanje metode analize društvene mreže sa sustavom socijalnog CRM značajno povećava iskoristivost vlastitih resursa u komunikaciji i poboljšava odnose s postojećim i potencijalnim potrošačima. Glavne ideje u sklopu izvođenja ovog modula su studentima pokazati korisnost proizvoda dobivenu metodama analize društvenih mreža na temelju podataka prikupljenih putem sustava socijalnog CRM na svim razinama poslovne organizacije, uključujući marketing, financije, razvoj i istraživanje.
Prenosive vještine stečene pohađanjem ovog modula biti će izvrstan dodatak glavnim marketinškim vještinama razvijenim kroz druge module i značajno će doprinijeti razvoju studenta kao zaokruženih poslovnih ljudi. Pohađanjem ovog modula studenti se pripremaju za praktičan rad i zvanje marketinških stručnjaka.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Scott, J. (eds) and Carrington, P. J. (eds.) (2011) The SAGE Handbook of Social Network Analysis, 1st edn, Thousand Oaks, CA: SAGE Publication

Preporučena literatura:
1. Borgatti, S. P., Everett, M. G. and Johnson, J. C. (2018) Analyzing Social Networks, 2nd edn, London: SAGE Publication
2. Science Direct (2021) Social Network Analysis [Online]. Available at: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/social-network-analysis (Accessed: 12 May 2021)

Dodatna literatura:
1. Carrington, P. J. (eds) and Scott, J. (eds) (2005) Models and Methods in Social Network Analysis, Cambridge: Cambridge University Press
2. Jackson, M. O. (2020) The Human Network: How Your Social Position Determines Your Power, Beliefs, and Behaviors, New York, NY: Pantheon Books
3. NEO4J (2021) neo4j blog [Online]. Available at: https://medium.com/neo4j (Accessed: 12 May 2021)


Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Argumentirati odabranu razinu analize mreže sukladno uvjetima.
 • Protumačiti mrežu i mjere centralne tendencije zadane društvene mreže.
 • Procijeniti važnost mjernih podataka i subjekata sa specifičnim značajkama.
 • Pregledati primjenu tradicionalnog sustava CRM i sustava socijalnog CRM u određenom poslovnom i društvenom kontekstu.
 • Analizirati društvene mreže uporabom optimalnog softverskog paketa i funkcionalnosti za socijalnu analizu.

Željeni ishodi učenja

 • Rangirati društvene mreže prema složenosti distribucije povezivanja.
 • Izračunati i objasniti mjerne podatke zadane društvene mreže.
 • Istražiti strukturu utjecaja na društvenoj mreži s malim brojem subjekata izračunavanjem mjere centralne tendencije.
 • Prikupiti i obraditi podatke pomoću profila na društvenim mrežama poštujući zakonske i etičke norme.
 • Protumačiti i sintetizirati rezultate s obzirom na pitanje, cilj ili zadatak.
Podijeli: Facebook Twitter