fbpx
Image for
Naslovnica

Bihevioralna ekonomija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Bihevioralna ekonomija

Oznaka predmeta

22-04-500

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog kolegija omogućiti studentima da:
• steknu temeljna znanja o bihevioralnoj ekonomiji i razumiju odnos između bihevioralne i tradicionalne ekonomije,
• protumače temeljne konstrukte bihevioralne ekonomije te njihov utjecaj na ljudsko ponašanje u različitim područjima djelovanja.
Marketing čini sastavni dio ekonomije, a bihevioralna ekonomija pak važan element poznavanja ekonomije. Tradicionalni ekonomski modeli ne obuhvaćaju neke aspekte ponašanja koje tematizira bihevioralna ekonomija, a ona je posebno važna za donošenje odluka, kao i odluka o kupnji te je stoga ovo jedan od temeljnih kolegija u studijskom programu.
Studentima i budućim marketinškim stručnjacima važno je steći znanja o ljudskom ponašanju koja će im pomoći pri donošenju boljih marketinških i poslovnih odluka. Neovisno o području djelovanja (privatna poduzeća, javna služba, neprofitne organizacije, poslovne organizacije itd.) poznavanje konstrukata bihevioralne ekonomije te njihov utjecaj na ljudsko ponašanje pomažu pri donošenju boljih poslovnih odluka, ali i u pronalaženju metoda provođenja odluka. Svi su konstrukti i problemi ilustrirani stvarnim primjerima, kao i analizom nedavnih istraživanja te uvidima stečenima kroz istraživanje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Just, D.R. (2013) Introduction to Behavioral Economics. [s.l.] Wiley.
2. Polšek, D. i Bovan, K. (ur.) (2014) Uvod u bihevioralnu ekonomiju. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Preporučena literatura:
1. Camerer, C.F. (2003) Advances In Behavioral Economics. [s.l.] Princeton University Press.
2. Kahneman, D. (2013) Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Dodatna literatura:
1. Ariely, D. (2010) Predictably Irrational. New York: Harper Perennial.
2. Kahneman, D. and Tversky, A., (1979) ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk’. Econometrica. 47(2), p263-292.
3. Kahneman, D. (2003) ‘Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economic’. The American Economic Review. 93(5), p1449-1475.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Identificirati područja kojima se bavi bihevioralna ekonomija te njezin razvoj.
 • Protumačiti osnovne koncepte bihevioralne ekonomije.
 • Procijeniti elemente na kojima se temelje donošenje odluka i teorija očekivanog izbora.
 • Objasniti ponašanja ljudi i osnove neuroekonomije.
 • Procijeniti utjecaj znanja o bihevioralnoj ekonomiji na poslovne organizacije i organizacijsko ponašanje.
 • Procijeniti kako javne politike mogu utjecati na donošenje odluka i ponašanje pojedinca.
 • Ocijeniti novija istraživanja i uvide u području bihevioralne ekonomije.

Željeni ishodi učenja

 • Protumačiti osnove bihevioralne ekonomije i područja njezine primjene.
 • Protumačiti utjecaj osnovnih koncepata bihevioralne ekonomije na ljudsko ponašanje.
 • Kritički raspraviti kako osnovni koncepti bihevioralne ekonomije utječu na proces donošenja odluka i izbore pojedinca.
 • Odrediti razloge određenog ponašanja pojedinca s obzirom na ekonomski kontekst.
 • Procijeniti organizacijske odluke u kontekstu bihevioralne ekonomije.
 • Objasniti utjecaj javnih politika na donošenje odluka i ponašanje pojedinca.
 • Kritički procijeniti novija istraživanja u području bihevioralne ekonomije.
Podijeli: Facebook Twitter