fbpx
Image for
Naslovnica

Digitalna transformacija i disruptivni poslovni modeli

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Digitalna transformacija i disruptivni poslovni modeli

Oznaka predmeta

22-04-510

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Pohađanjem ovog kolegija studenti uče o značajkama, pokretačima i konceptima digitalne transformacije, kako procijeniti trendove, prepoznati prilike te usvojiti procese digitalne transformacije poslovanja koja je nužna za djelovanje i razvoj na današnjem tržištu.

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• procijeniti poslovne prilike i rizike povezane s digitalnom transformacijom
• primijeniti alate i metode te upravljati postupkom digitalne transformacije
• procijeniti mogućnosti za implementacijom novih poslovnih modela
• utvrditi potrebe potrošača te implementirati potrošačka očekivanja u razvoj proizvoda i usluga.

Ovaj će modul pripremiti studente za usvajanje „transformacijskog mentaliteta“ prilikom izgradnje karijere u marketinškim timovima. Stečeno znanje pomoći će studentima da vide širu sliku i reagiraju na tehnološke trendove koji će utjecati na tvrtku i tržište. Studenti će steći praktično iskustvo, usvojiti metode i tehnike potrebne za razvoj novih proizvoda i modela koji će doprinijeti skupu vještina za buduće zaposlenje.

Sadržaj

Digitalna transformacija danas je jedan zlorabljen, pomodan izraz, a nepregledan broj rješenja i tehnologija čine to područje vrlo teškom za navigaciju. Izrada uspješne strategije za konkretan posao može biti zbunjujuća i dugotrajna. Čini se da je jaz između “lijepih ideja” i provjerenih i primjenjivih strateških rješenja prilično teško premostiti u svakodnevnom životu. Cilj predmeta je pružiti navigacijsku kartu za poslovne lidere. Predmet se sastoji od kombinacije predavanja, studija slučaja i timskog projekta. Teme se obrađuju kroz male poslovne slučajeve, individualne i timske prezentacije, primjere iz stvarnog života, testove samoprovjere itd. Studenti su obavezni pohađati predavanja, sudjelovati u kvizovima i anketama te pripremati i prezentirati individualni ili timski projekt pred kraj predmeta. Počevši od temeljnih koncepata i dinamike disrupcije identificirat ćemo prednosti novih tehnologija i njihov potencijal da poboljšaju performanse vašeg poslovanja i transformiraju ga. Zatim ćemo analizirati svojstva poslovnih modela i budućih ekosustava koje treba razumjeti da bi ih s emoglo kontrolirati. Također će biti dan okvir za ocjenu revolucionarnih poslovnih modela. Studenti će razviti razumijevanje tehnika vođenja i upravljanja promjenama potrebnih za provođenje razvijene strategije i planova. Štoviše, studenti će steći praktično iskustvo s provjerenim alatima za provođenje takvih promjena unutar organizacijskog okruženja. Naučit će kako razviti individualne i timske vještine u analizi i transformaciji postojećih poslovnih modela, kreiranju novih i prezentiranju istih svojim kolegama. Konačno, naučiti č kako to - učiniti ljudskim.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Christensen, C. M. (2016) The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail Brighton, MA: Harvard Business Review Press
2. McKinsey and Company (2021) McKinsey Our Insights [Online]. Available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights (Accessed: 09 May 2021)
3. Berman, S. and Papas, P. (2020) Digital Transformation [Online]. Available at: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/digital-transformation (Accessed: 09 May 2021)
4. IBM Inc. (2021) IBM Institute for Business Value – Emerging Technologies [Online]. Available at: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/technology/digital (Accessed: 09 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Rogers D. (2016) The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, New York, NY: Columbia University Press
2. Ries, E. (2017). The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth New York, NY: Currency
1. Highsmith, J. R., Luu, L., Robinson, D. (2020) EDGE: Value-Driven Digital Transformation, Boston, MA: Addison-Wesley Professional
2. Anderson, J. and Proctor, P. (2020) Digital Business KPIs: Defining and Measuring Success [Online]. Available at: https://www.gartner.com/en/doc/3803509-digital-business-kpis-defining-and-measuring-success (Accessed: 08 May 2021)

Dodatna literatura:
1. McAfee A. and Brynjolfsson E. (2017) Machine, Platform, Crowd New York, NY: W. W. Norton and Co.
2. Gratton L., Scott A. (2017) The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity London: Bloomsbury Business
3. Ross A. (Sep 2017). The Industries of the Future, New York; NY: Simon and Schuster
4. Westerman, Bonnet, McAfee (2014). Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation Brighton, MA: Harvard Business Review Press.


Preporučena literatura

1. Rogers D. (2016) The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, New York, NY: Columbia University Press
2. Ries, E. (2017). The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth New York, NY: Currency
1. Highsmith, J. R., Luu, L., Robinson, D. (2020) EDGE: Value-Driven Digital Transformation, Boston, MA: Addison-Wesley Professional
2. Anderson, J. and Proctor, P. (2020) Digital Business KPIs: Defining and Measuring Success [Online]. Available at: https://www.gartner.com/en/doc/3803509-digital-business-kpis-defining-and-measuring-success (Accessed: 08 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti preduvjete za digitalnu transformaciju tvrtke.
 • Argumentirati utjecaj tehnologije i digitalne ekonomije na društvo i različite industrije.
 • Analizirati slabe točke industrije na koje bi mogla utjecati distrupcija.
 • Procijeniti utjecaj postojećih tehnologija na nove disruptivne poslovne modele po individualnim industrijskim sektorima.

Željeni ishodi učenja

 • Kritički procijeniti utjecaj digitalne transformacije na uspjeh tvrtke.
 • Kritički procijeniti utjecaj digitalne ekonomije, platformi i digitalnih modela te obrazložiti nove mogućnosti koje se otvaraju njihovom implementacijom.
 • Predložiti disruptivni poslovni model koji bi mogao utjecati na disrupciju u slaboj točci industrije.
 • Procijeniti disruptivni potencijal novih poslovnih modela i tehnologija.
Podijeli: Facebook Twitter