Ivo Knežević, mag.oec., rođen je 9. prosinca 1986. godine u Zadru. Ekonomski fakultet završava 2011. godine nakon čega svoju karijeru započinje u Ledu d.d. Fokus rada je usmjeren na postavljanje brand strategije, upravljanje marketinškim miksom, podatkovnim analizama, marketinškim budžetom kao i izrada, koordinacija te implementacija godišnjeg razvojnog, marketinškog i komunikacijskog plana. 2016. godine karijeru nastavlja u Zagrebačkoj banci gdje je dio tima marketinških komunikacija Banke. U uskoj suradnji sa kreativnim i medijskim agencijama utječe da se Banka već tradicionalno nalazi na prvoj poziciji u istraživanjima o pozicioniranju i sklonosti brendu. Tijekom radnog iskustva uspješno je odradio niz projekata koje redovito prenosi studentima kao govornik/predavač na fakultetima. Uz to aktivan je član amaterskog vokalnog ansambla Lisinski.

Podijeli: Facebook Twitter