fbpx
Image for
Naslovnica

Kreativnost i kritičko mišljenje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Kreativnost i kritičko mišljenje

Oznaka predmeta

22-04-515

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• primijeniti kreativne analitičke tehnike usmjerene na podizanje razine kreativnosti i inovativnosti u poslovnom okruženju
• primijeniti osnovne koncepte kritičkog razmišljanja i logičkog zaključivanja u svrhu smanjenja utjecaja iracionalnog i subjektivnog prosuđivanja, pristranosti, zabluda i heuristike u donošenju zaključaka i poslovnih odluka.

Pohađanjem ovog modula studenti stječu znanja i vještine u području razjašnjavanja pojmova i ideja, traženja mogućnosti, razmatranja alternativa i rješavanja problema. Osim što generiraju inovativne ideje, kreativne analitičke tehnike pomažu studentima u rješavanju poslovnih problema na novi i konstruktivni način. Modul je osmišljen kako bi pomogao studentima u razumijevanju osnovnih principa racionalnog donošenja odluka te im osigurao razvoj funkcionalne vještine primjene kreativnih analitičkih tehnika u poslovnom okruženju s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u marketingu.

Studenti koji odaberu ovaj modul razvit će vještine kritičkog razmišljanja i smanjiti utjecaj iracionalnog i subjektivnog prosuđivanja, pristranosti, zabluda i heuristike u donošenju zaključaka i odluka. Kreativne analitičke tehnike koje studenti razviju pohađanjem ovog modula pridonijet će skupu vještina za buduće zaposlenje kroz prepoznavanje ili razvijanje argumenata, korištenje dokaza u prilog navedenim argumentima, donošenje racionalnih zaključaka i korištenje informacija za rješavanje poslovnih problema na nov i konstruktivan način. Stečene vještine studentima će poslužiti u svim akademskim disciplinama te svakodnevnom životu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Michalko, M. (2006) Thinkertoys A Handbook of Creative-Thinking Techniques.2nd edn. [s.l.] Ten Speed Press.

Preporučena literatura:
1. Paul, R. and Elder, L. (2013) Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life.2nd edn. [s.l.] Ft Pr.
2. Damer, E. T. (2008) Attacking Faulty Reasoning: A Practcal Guide to Fallacy-Free Argument.6th edn. [s.l.] Wadsworth Publishing.

Dodatna literatura:
1. Seelig, T. (2015) inGenius A Crash Course on Creativity. [s.l] HarperOne
2. Higgins, J. M. (2005) 101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business. [s.l.] New Management Pub Co.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Kritički procijeniti instinktivne mentalne značajke.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema pomoću linearnih tehnika Grupe A.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema pomoću linearnih tehnika Grupe B.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema pomoću intuitivnih tehnika.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema pomoću tehnika grupne inteligencije.
 • Procijeniti valjanost i ispravnost argumenta i utvrditi snagu zaključka.
 • Kritički procijeniti koncept kritičkog mišljenja.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti razloge za primjenu tehnika kreativnog razmišljanja.
 • Kritički procijeniti primjenu linearnih tehnika Grupe A u rješavanju poslovnih problema.
 • Kritički procijeniti primjenu linearnih tehnika Grupe B u rješavanju poslovnih problema.
 • Procijeniti valjanost i ispravnost kritičke procjene primjene intuitivnih tehnika u rješavanju poslovnih problema.
 • Kritički procijeniti primjenu tehnika grupne inteligencije u rješavanju poslovnih problema.
 • Usporediti različite vrste zaključaka.
 • Procijeniti metodološki okvir za analizu i kritiku.
Podijeli: Facebook Twitter