Image for
Naslovnica

Marketinški podaci i metrike

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Marketinški podaci i metrike

Oznaka predmeta

22-04-502

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj se kolegij nadovezuje na znanja i vještine koje su studenti stekli u prethodnim marketinškim kolegijima, a naglasak je na razvijanju znanja o digitalnim podatcima i kvantitativnim aspektima marketinga.
Ciljevi su ovog kolegija omogućiti studentima da:
obrazlože ulogu analitike u marketingu i njezinih prednosti,
preporuče korištenje odgovarajućim metričkim modelima i tehnikama u različitim područjima marketinga,
donesu marketinške odluke na temelju dostupnih podataka.
U okviru ovog kolegija studenti stječu osnovna znanja o danas najvrjednijim marketinškim mjernim podacima te uče kako analizirati, strukturirati, evidentirati, upotrebljavati i interpretirati digitalne podatke iz različitih izvora.
Studentima je važno pohađati ovaj kolegij kako bi znali odabrati prave metrike u svakoj situaciji te se koristili modelima i nadzornim pločama u svrhu interpretacije dobivenih brojeva. Po završetku kolegija studenti će znati procijeniti i obrazložiti marketinške strategije koristeći se kvantitativnim dokazima. Vještine stečene u ovom kolegiju znatno će doprinijeti razvoju studenata kao marketinških stručnjaka te će im pomoći da razumiju i poboljšaju poslovne procese upravljanjem digitalnim podacima.

Literatura

Essential reading:
Bendle, N., Farris, P.W., Pfeifer, P. and Reibstein, D. (2021) Marketing Metrics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance. 4th edn. Harlow: Pearson Education.
Recommended reading:
Jeffery, M. (2010) Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know. Hoboken, [n.k.], New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Davis, J.A. (2018) Measuring Marketing. 3rd edn. Berlin: Walter de Gruyter Inc.
Further reading:
Journal of Marketing Analytics, Palgrave Macmillan, ISSN: 2050-3326 (electronic)
Digital Mantis, Inc.(2021) The Data Driven Blog [Online]. Available at: https://www.datadrivenu.com/blog/ (Accessed: 4 May, 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti odgovarajuće izvore pouzdanih i čvrstih podataka za marketinšku analizu i odrediti odgovarajuće mjere marketinškog učinka za niz organizacija.
 • Kritički procijeniti izradu, implikacije i ulogu metrika u područjima upravljanja proizvodima i portfeljem, profitabilnosti kupaca i distribucije.
 • Kritički procijeniti izradu, implikacije i ulogu metrika u područjima određivanja cijena i marketinške komunikacije.
 • Ocijeniti podatke, koristiti se raznim alatima i interpretirati analitičke rezultate s ciljem donošenja marketinške odluke na temelju podataka te osiguranja učinkovitosti marketinških aktivnosti.

Željeni ishodi učenja

 • Obrazložiti ulogu i prednosti marketinške analitike te obraniti učinkovitost marketinških ulaganja i njihov doprinos poslovnom rezultatu.
 • Preporučiti odgovarajuće modele marketinških metrika i tehnike u područjima upravljanja proizvodima i portfeljem, profitabilnosti kupaca i distribucije u određenom tržišnom kontekstu.
 • Preporučiti odgovarajuće modele marketinških metrika i tehnike u područjima određivanja cijena i marketinške komunikacije u danom tržišnom kontekstu.
 • Kombinirati konceptualno marketinško znanje i poznavanje analitičkih alata kako bi se preporučio sustav metrika za strateško donošenje odluka.
Podijeli: Facebook Twitter