fbpx
Image for
Naslovnica

Međunarodni marketing

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Međunarodni marketing

Oznaka predmeta

22-04-504

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij nadovezuje se na teoriju, primarne koncepte, modele i alate koje su studenti upoznali u prethodnim kolegijima te ih potiče da stečena znanja primijene u međunarodnom okruženju.

Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:

• procijene prilike u međunarodnom marketinškom okruženju,
• procijene ekonomsko, političko, zakonodavno, kulturno i društveno okruženje različitih zemalja te preporuče strategiju ulaska na tržište,
• izrade i implementiraju međunarodne marketinške planove.

Studentima je važno položiti ovaj kolegij kako bi stekli znanja i vještine za uspješno poslovanje na povezanom i međuovisnom tržištu.

Nastavu čine predavanja, diskusije i mentorirani individualni studentski projekti u kojima se odabrani proizvod ili usluga plasiraju na međunarodno tržište. Znanja koja studenti steknu u ovom kolegiju pridonijet će ukupnom skupu vještina važnom za njihovu buduću karijeru marketinških stručnjaka.

Sadržaj

Uvod u međunarodni marketing, koncepti međunarodnog marketinga
Okruženje međunarodnog marketinga (političko, ekonomsko, društveno, kulturno...)
Istraživanje tržišta i globalni informacijski sustavi
Strategije ulaska na strana tržišta
Međunarodni marketinški miks - proizvod, brand i cijena
Međunarodni marketinški miks - distribucija i komunikacija
Strategija i vodstvo, konkurentska prednost

Literatura

Obvezna literatura:
1. Keegan, W. J. and Green, M. C. (2016) Global marketing. 9th edn, Harlow, Pearson Education Limited.
2. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z.: ''Osnove međunarodnog marketinga'', Školska knjiga, Zagreb, 2012.


Preporučena literatura:
1. Hollensen, S. (2020) Global marketing. 8th edn, Harlow, Pearson Education Limited.
2. Meyer, E. (2014) The culture map: breaking through the invisible boundaries of global business. 1st edn, PublicAffairs.

Dodatna literatura:
1. Journal of International Marketing, American Marketing Association, SAGE Publishing, ISSN: 1069-031X

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Prezentirati proces i obilježja međunarodnog marketinga te objasniti izazove internacionalizacije poslovanja u dinamičnom globalnom okruženju.
 • Provesti analizu okruženja i konkurentske sposobnosti kompanije te ocijeniti prilike u međunarodnom marketinškom okruženju.
 • Oblikovati istraživanje i evaluaciju stranih tržišta te preporučiti jednostavnu strategiju ulaska.
 • Izraditi jednostavan međunarodni marketinški plan s prilagodbom elemenata marketinškog miksa.
 • Ocijeniti strateške elemente konkurentske prednosti i prezentirati osnovna načela u upravljanju globalnim brendovima.

Željeni ishodi učenja

 • Valorizirati strateški pristup i proces planiranja i kontrole međunarodnog marketinga.
 • Zaključiti kako razlike u ekonomskom, političkom, zakonodavnom, kulturnom i socijalnom okruženju utječu na marketinške odluke.
 • Oblikovati istraživanje i evaluaciju stranih tržišta i preporučiti složenu strategiju ulaska.
 • Izraditi složen i sveobuhvatan međunarodni marketinški plan uz razradu svih elemenata marketinškog miksa i uvažavanje okruženja, konkurencije i zahtjeva potrošača.
 • Preporučiti odgovarajuću strategiju upravljanja globalnim brandom kojom se postiže ravnoteža između globalnih i lokalnih elemenata.
Podijeli: Facebook Twitter