fbpx
Image for
Naslovnica

Menadžment i Leadership

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Menadžment i Leadership

Oznaka predmeta

22-04-506

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

U okviru ovog modula studenti se upoznaju s osnovama menadžmenta i raznim teorijama vodstva.
Ciljevi su ovog modula su omogućiti studentima da:
• analiziraju vanjsko i unutarnje okruženje organizacije,
• kritički procijene glavne funkcije menadžmenta,
• preporuče odgovarajući stil vodstva u određenoj poslovnoj situaciji i
• procijene trendove i izazove u globalnom poslovnom upravljanju.
Studenti stječu znanja o ključnim načelima i funkcijama menadžmenta (planiranje, organiziranje, pronalaženje te postavljanje odgovarajućih kadrova, vođenje i kontrola) te dinamici i izazovima u vođenju organizacija, kao i ljudi u digitalnoj ekonomiji i globalnom okruženju.
Studentima je važno pohađati ovaj modul jer će im razumijevanje elemenata i procesa upravljanja omogućiti pronalaženje rješenja za organizacijske izazove i donošenje boljih poslovnih odluka.
Prenosive vještine koje studenti steknu u ovom modulu odlična su dopuna glavnim marketinškim vještinama razvijenim u ostalim modulima i značajno će doprinijeti razvoju studenata kao univerzalnih stručnjaka u ovome području. Modul priprema studente za ulazak u korporativni svijet ili osnivanje vlastitog poduzeća.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Robbins, S.P. and Coulter, M.A. (2021) Management. 15th edn. Harlow: Pearson Education.

Preporučena literatura:
1. Yukl, G.A. and Gardner, W.L. (2020) Leadership in Organizations. 9th edn. Harlow: Pearson Education.
2. Christensen, C.M. 'How Will You Measure Your Life?', Harvard Business Review, 88(7-8), pp. 46–51.
3. Goleman, D. 'Leadership That Gets Results', Harvard Business Review, 78(2), pp. 78-90.

Dodatna literatura:
1. Academy of Management Journal, Academy of Management, ISSN: 00014273
2. Leadership Quarterly, Elsevier Inc., ISSN: 10489843
3. LinkedIn (2021) Leadership and management: tips, how-to's and success stories [Online], Available at: https://www.linkedin.com/business/learning/blog/leadership-and-management (Accessed: 7 May, 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati unutarnje i vanjsko okruženje organizacije te kritički ocijeniti ulogu i funkcije upravljanja.
 • Analizirati faze u procesu planiranja te usporediti vrste planova i alata za planiranje.
 • Usporediti različite organizacijske strukture te odrediti njihove prednosti i nedostatke.
 • Analizirati ulogu upravljanja ljudskim resursima i usporediti različite teorije vodstva i stilove vodstva.
 • Obrazložiti važnost kontrole prilikom postizanja ciljeva organizacije i usporediti različite razine i vrste kontrole.
 • Procijeniti mogućnosti međunarodnog okruženja i založiti se za potrebu upravljanja raznolikošću, promjene i društvenu odgovornost.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti utjecaj teorija menadžmenta na postojeću praksu.
 • Odabrati odgovarajuću metodu planiranja i predložiti odgovarajući način djelovanja za ostvarenje ciljeva.
 • Procijeniti vanjske i unutarnje čimbenike koji utječu na izgled organizacijske strukture te predložiti odgovarajuće rješenje.
 • Kritički procijeniti ulogu i važnost upravljanja ljudskim resursima te vodstva kao upravljačkih funkcija.
 • Preporučiti odgovarajuće metode za mjerenje i ispravljanje izvedbe.
 • Kritički procijeniti aktualne trendove i izazove u globalnom poslovnom upravljanju.
Podijeli: Facebook Twitter