fbpx
Image for
Naslovnica

Poduzetništvo

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Poduzetništvo

Oznaka predmeta

22-04-508

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula omogućiti studentima da:
• otkriju i analiziraju relevantne mikro i makro-čimbenike koji su važni za uspjeh pothvata,
• procijene različite pravne oblike prikladne za subjekt i učinkovite modele financiranja,
• provedu relevantne elemente marketinškog plana,
• razviju i provedu poslovne planove u kontekstu poduzetničkog pothvata,
• donesu relevantne odluke kako bi poslovanje učinili održivim.

U okviru ovog modula studenti stječu znanja o osnovnim pojmovima iz poduzetništva, važnosti poduzetništva za ekonomsko okruženje te o poduzetničkim procesima. Studenti uče o planiranju poduzetničkog projekta, pisanju poslovnog plana te o marketinškim, prodajnim, računovodstvenim, financijskim i upravljačkim aspektima poduzetništva koji su važni za razvoj i komercijalnu eksploataciju projekta. U okviru ovog modula obuhvaćene su i teme koje se obrađuju tijekom cijelog studijskog programa, ali ovoga puta iz drukčije, poduzetničke perspektive.
Na ovom modulu studenti će imati priliku razviti poslovni plan zasnovan na iscrpnoj analizi mikro i makro okruženja. Na predavanjima i vježbama studenti će steći razumijevanje o važnosti različitih unutarnjih i vanjskih čimbenika koji su ključni za uspjeh novog pothvata. Studenti će stoga razviti osnovne vještine potrebne za vođenje vlastitih poslovnih pothvata.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Jurkovic, R. and Trojak, N. (2021) Entrepreneurship, 3rd ed., Zagreb: Algebra.

Preporučena literatura:
1. Scarborough, N.M. and Cornwall, J.R. (2016) Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Ed., Harlow: Pearson Education.
2. Kraus, S., Palmer, C. et al. (2019) ‘Digital entrepreneurship’, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 25, No. 2, pp. 353-375.

Dodatna literatura:
1. Gutterman, A.S. (2018) Sustainable Entrepreneurship, New York: Business Expert Press.
2. Elia, G., Margherita A. and Passiante (2020) ‘Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process’, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 15, 119791.
3. Sussan, F. and Acs, J. Z. (2017) ‘The digital entrepreneurial ecosystem’, Small Business Economics, Vol. 49, No. 1, pp. 55-73.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti ključne koncepte koji podupiru poduzetništvo u analizi prilika.
 • Kritički procijeniti različite poslovne modele u kontekstu novog pothvata u današnjem gospodarstvu.
 • Argumentirati funkciju poduzetništva u komercijalnoj primjeni inovacije.
 • Procijeniti različite oblike tržišnih sila koje oblikuju čimbenike donošenja odluka u poslovnim pothvatima.

Željeni ishodi učenja

 • Kritički procijeniti poduzetničke mogućnosti uzimajući u obzir etičke i okolišne čimbenike.
 • Osmisliti poslovni model koji će osnažiti nove inovativne poslovne pothvate.
 • Podržati razvoj održive inovacije unutar organizacije.
 • Mapirati poslovno okruženje i primijeniti financijske strategije za optimizaciju poduzetničkog pothvata.
Podijeli: Facebook Twitter