Image for
Naslovnica

Strateški marketing

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Strateški marketing

Oznaka predmeta

22-04-501

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij predstavlja nastavak teorijskih znanja, primarnih koncepata, okvira i alata koji se proučavaju u kolegijima na preddiplomskoj razini studija te čini jezgru diplomske razine studija Digitalnog marketinga.
Ciljevi su ovog kolegija omogućiti studentima da:
• kritički ocijene ulogu marketinga u gospodarstvu i suvremenom društvu,
• odrede i primijene različite metode strateške marketinške analize i
• predlože odgovarajuću strategiju i marketinški splet u određenoj poslovnoj situaciji.
U okviru ovog kolegija daje se pregled ključnih marketinških koncepata, a studenti stječu osnovne vještine i tehnike potrebne za upravljanje marketingom. Studenti će ispitati ključne elemente razvoja strateškog marketinškog plana, naučiti analizirati utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na organizaciju, definirati optimalnu marketinšku strategiju i primijeniti koncept segmentacije tržišta, ciljanja i pozicioniranja. Dubinski će istražiti elemente marketinškog spleta, njihovu međusobnu povezanost i ulogu marketinškog odjela unutar organizacije. U okviru niza predavanja i mentorskog rada analizirat će se brojni primjeri iz prakse i studije slučaja.
Studentima je važno pohađati ovaj kolegij kako bi usvojili integrirani marketinški pristup. Vještine stečene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenata kao marketinških stručnjaka.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) Marketing Management. 15th edn. Harlow: Pearson education.
2. Kotler, P. and Armstrong, G. (2018) Principles of Marketing. 17th edn. Harlow: Pearson Education.
3. Hooley, G., Nicoulaud, B., Rudd, J.M. and Lee, N. (2020) Marketing Strategy and Competitive Positioning. 7th edn. Harlow: Pearson Education.

Preporučena literatura:
1. Hill, M.E. (2013) Marketing Strategy: The Thinking Involved. [n.k.], Thousand Oaks CA: SAGE Publications.
2. Kim, W. and Mauborgne, R. (2005) Blue ocean strategy. 1st edn. Boston, Mass: Harvard Business Review Press.

Dodatna literatura:
1. Adobe (2021) CMO by Adobe [Online]. Available at: https://blog.adobe.com/en/topics/cmo-by-adobe.html (Accessed: 3 May, 2021)
2. Journal of Marketing, American Marketing Association
3. Journal of Strategic Marketing, Taylor and Francis Online
4. Journal of Marketing Research, American Marketing Association
5. Marketing Science, INFORMS Institute for Operations Research and the Management Sciences
6. Journal of Marketing Communications, Taylor and Francis Online

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Predstaviti ključne kategorije suvremenog marketinga i spojiti elemente marketinškog plana u kohezivni okvir.
 • Kritički procijeniti različite pristupe, metode i tehnike strateške marketinške analize.
 • Usporediti opće poslovne strategije i obrazložiti važnost procesa segmentacije tržišta, ciljanja i pozicioniranja.
 • Usporediti različite strategije rasta te povezati koncepte upravljanja proizvodima, cijenama i distribucijom.
 • Predložiti donošenje odgovarajuće odluke o načinu marketinške komunikacije u skladu s ostalim elementima marketinškog miksa.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti ulogu marketinga u suvremenom društvu i procijeniti dimenzije društvene odgovornosti.
 • Predložiti odgovarajuće metode i tehnike marketinške analize na temelju detaljnog ispitivanja unutarnjih i vanjskih čimbenika organizacije.
 • Procijeniti različite strateške opcije, predložiti odgovarajuću konkurentnu strategiju i integrirati elemente segmentacije tržišta, ciljanja i pozicioniranja.
 • Predložiti donošenje optimalne odluke o proizvodu, cijenama i distribuciji u određenoj poslovnoj situaciji.
 • Procijeniti ulogu brendiranja i integriranih marketinških komunikacija u pružanju iznimne vrijednosti za kupca i predložiti strukturu marketinškog odjela u zadanom organizacijskom okruženju.
Podijeli: Facebook Twitter