fbpx
Image for
Naslovnica

Teorija igara u marketingu

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Teorija igara u marketingu

Oznaka predmeta

22-04-505

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

U ovom modulu studenti se upoznaju s teorijom igara te nadopunjuju svoja znanja stečena u prethodnim marketinškim i poslovnim modulima.
Ciljevi su ovog modula omogućiti studentima da:
• klasificiraju igre i usporede segmente teorije igara,
• primijene strateške poteze i pronađu rješenje igre,
• odaberu odgovarajuću primjenu metoda teorije igara u marketingu i poslovanju.
Ovaj modul spaja teorijska znanja i njihovu praktičnu primjenu te kroz teoriju igara stvara analitički okvir za proučavanje aspekata suradnje, koordinacije, diferencijacije i pregovaranja. Studenti stječu znanja o razumijevanju strateške interakcije između različitih dionika te im se time omogućuje donošenje boljih poslovnih odluka i bolji položaj od konkurencije na tržištu.
Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi razvili analitički pristup u relativno složenim poslovnim situacijama i svakodnevnim izazovima. Po završetku modula studenti će imati vještine analitičke i sustavne upotrebe strateških koncepata i metoda.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Osborne, M.J. (2009) Introduction to Game Theory. International edn. New York, NY: Oxford University Press
2. Jackson, Matthew O. (2011) A Brief Introduction to the Basics of Game Theory [Online] Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1968579 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1968579

Preporučena literatura:
1. Dixit, A., Skeath, S. and McAdams, D. (2020) Games of Strategy. 5th edn. New York, NY: W. W. Norton and Company.
2. Carmichael, F. (2005) A Guide to Game Theory. 1st edn. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Dodatna literatura:
1. International Journal of Game Theory, Springer-Verlag GmbH, ISSN (online): 1432-1270
2. International Game Theory Review, World Scientific, ISSN (online): 1793-6675
3. Journal of Game Theory, SAP, ISSN (online): 2325-0054

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Identificirati segmente teorije igara i klasificirati igre.
 • Predložiti rješenja problema simultanih igara čistim i mješovitim strategijama te sekvencijalnim igrama.
 • Preporučiti rješenja problema sekvencijalnih igara.
 • Preporučiti rješavanje različitih problema nesigurnosti u igrama.
 • Odabrati odgovarajuću primjenu određenih strateških poteza.
 • Odabrati odgovarajuće metode teorije igara u marketingu i poslovanju.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti segmente teorije igara i klasificirati igre.
 • Poduprijeti praktično rješenje problema u simultanim igrama koristeći se čistim i mješovitim strategijama te sekvencijalnim igrama.
 • Poduprijeti praktično rješenje problema sekvencijalnih igara.
 • Obraniti stajalište o praktičnom rješavanju problema nesigurnosti u igrama.
 • Obraniti stajalište prilikom povlačenja strateških poteza.
 • Kritički ocijeniti praktičnu primjenu metoda teorije igara u marketingu i poslovanju.
Podijeli: Facebook Twitter