Image for
Naslovnica

Umjetna inteligencija u marketingu

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Umjetna inteligencija u marketingu

Oznaka predmeta

22-04-518

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Pohađanjem ovog modula studenti stječu znanja o uporabi umjetne inteligencije u marketingu i poslovanju.
Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• primijeniti načela umjetne inteligencije u marketingu
• koristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje uključenosti potrošača
• procijeniti različite primjene umjetne inteligencije (AI) i njihov utjecaj na poslovne ciljeve
• prepoznati prilike za primjenu umjetne inteligencije u optimizaciji marketinškog lijevaka.

U ovom modulu studenti će naučiti ključne koncepte umjetne inteligencije u sklopu marketinga te izazove i nedostatke vezane uz njenu upotrebu. Pohađanjem vježbi, studenti će naučiti primijeniti svoje znanje u praksi, a stečeno znanje i iskustvo osigurava im konkurentsku prednost na temelju razumijevanja primjene tehnologije umjetne inteligencije u marketingu. Pohađanjem ovog modula studenti se pripremaju za praktičan rad i zvanje marketinških stručnjaka.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Sterne, J. (2017) Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications, Hoboken, NJ: Wiley
2. Microsoft Inc. (2021) Exam AI-100: Designing and Implementing an Azure AI Solution [Online]. Available at: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/ai-100 (Accessed: 10 May 2021)
3. Microsoft Inc. (2021) Exam AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals [Online]. Available at: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/ai-900 (Accessed: 10 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Daugherty, P. R. and Wilson, H. J. (20) Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI, Boston, MA: Harvard Business Review Press
2. King, K. (20) Using Artificial Intelligence in Marketing: How to Harness AI and Maintain the Competitive Edge, 1st edn, London: Kogan Page Limited

Dodatna literatura:
1. Steiner, C. (2012) Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, New York, NY: Portfolio/Penguin
2. Kumar, V., Rajan, B., Venkatesan, R., and Lecinski, J. (2019). Understanding the Role of Artificial Intelligence in Personalized Engagement Marketing. California Management Review, No. 61, Vol. 4, pp. 135–155


Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti različite primjene umjetne inteligencije i utvrditi povezane prednosti i nedostatke.
 • Argumentirati važnost primjene umjetne inteligencije pri rješavanju marketinških problema.
 • Procijeniti utjecaj primjene umjetne inteligencije na potrošačko iskustvo.
 • Identificirati mogućnosti i procijeniti značajke zadanog softverskog rješenja na temelju umjetne inteligencije.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti utjecaj primjene umjetne inteligencije na željene poslovne ciljeve.
 • Preporučiti odgovarajuću primjenu umjetne inteligencije na zadani marketinški problem.
 • Analizirati zahtjeve za raznim softverskim rješenjima na temelju umjetne inteligencije i predložiti odgovarajuću implementaciju za postizanje ciljeva.
 • Implementirati softversko rješenje na temelju umjetne inteligencije sukladno zadanim uvjetima.
Podijeli: Facebook Twitter