fbpx
Image for
Naslovnica

Upravljanje inovacijama i razvoj proizvoda i usluga

  • Predavanje 30
  • Vježbe 30
  • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Upravljanje inovacijama i razvoj proizvoda i usluga

Oznaka predmeta

22-04-509

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama upravljanja inovacijama.
Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• kritički preispitati inovacijski proces i argumentirati važnost inovacija u stvaranju održive konkurentske prednosti
• procijeniti različite inovacijske strategije i prilike za razvoj novih proizvoda ili usluga.
Za sve poslovne organizacije, posebice one povezane s tehnologijom u najširem smislu, razvoj novih proizvoda i usluga te uspješno upravljanje inovacijama osnovni su preduvjeti za dugoročni razvoj i opstanak. Pohađanjem ovog modula studenti uče o konceptima, metodama, alatima i najboljim praksama u razvoju novih proizvoda i usluga, što predstavlja složeni proces koji zahtijeva multifunkcionalnu suradnju.
Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi razvili interdisciplinarne vještine koje će ih učiniti boljim članovima poslovnih organizacija ili voditeljima vlastitog poslovanja. Sudjelovanjem u raspravama i analizom studija slučaja, studenti će savladati inherentne marketinške koncepte i produbiti razumijevanje strateških i upravljačkih aspekata inovacija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Trott, P. (2017) Innovation management and new product development. 6th edn. Harlow: Pearson International

Preporučena literatura:
1. Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D. (2016) Product Design and Development. 6th edn. New York: McGraw-Hill Education
2. Drucker, P.F. (2006) Innovation and entrepreneurship. [n.k.] New York: HarperBusiness

Dodatna literatura:
1. Srića, V. (2016) Creativity and Innovation Management: A Storytelling Approach. eReader version, accessed 20 April 2021 from Amazon.com
2. Journal of Product Innovation Management, Product Development and Management Association, Online ISSN: 1540-5885

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Argumentirati važnost inovacija u stvaranju održive konkurentske prednosti i usporediti različite oblike zaštite intelektualnog vlasništva.
  • Utvrditi važnost upravljanja organizacijskim znanjem i usporediti različite oblike strateških saveza, prijenosa tehnologije i metoda za vrednovanje istraživačkih i razvojnih projekata.
  • Izraditi poslovni model, protumačiti rezultate istraživanja tržišta i usporediti nove modele razvoja proizvoda.

Željeni ishodi učenja

  • Procijeniti ulogu inovacije u stvaranju održive konkurentske prednosti i odabrati odgovarajući oblik zaštite intelektualnog vlasništva, ovisno o specifičnom poslovnom kontekstu.
  • Preporučiti odgovarajuću inovacijsku strategiju i odabrati odgovarajući oblik strateške suradnje s drugim organizacijama u određenom poslovnom kontekstu.
  • Procijeniti prilike za inovacije u pogledu poslovnog modela i razvoj novih proizvoda i usluga te kritički ispitati ulogu istraživanja tržišta.
Podijeli: Facebook Twitter