fbpx
Image for
Naslovnica

Vizualizacijski softverski alati u marketingu

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Vizualizacijski softverski alati u marketingu

Oznaka predmeta

22-04-519

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• odabrati alat za vizualizaciju i istraživačku analizu te izbjeći najčešće pogreške u vizualizaciji
• kritički interpretirati tehnike analitičke interakcije i navigacije, vrste vizualizacije i analitičke obrasce
• učinkovito pripremiti podatke za vizualnu analizu i izraditi interaktivnu nadzornu ploču.

Modul upoznaje studente s tehnikama vizualizacije i istraživačke analize podataka. Pohađanjem ovog modula studenti stječu nužno teorijsko i praktično znanje te vještine u području digitalnog marketinga koje karakterizira velika količina podataka. Osim tehnike, studenti se upoznaju s raznim alatima za vizualizaciju i istraživačku analizu podataka.
Cilj ovog modula je pripremiti studente za donošenja odluka na temelju tumačenja podataka. Studenti će razviti samostalne vještine vizualizacije podataka, korištenja vizualizacije za stjecanje poslovnih uvida i za podršku u procesu odlučivanja. Znanja koja studenti razviju pohađanjem ovog modula pridonijet će skupu vještina za buduće zvanje stručnjaka za digitalni marketing.

Sadržaj

Uvod u vizualizaciju podataka. Vizualni aparat. Najčešće greške u vizualizaciji podataka. Vrste vizualizacijskih alata. Analitičke interakcije: uspoređivanje sortiranje, grupiranje, agregacija, promjena definicije varijabli. Analiza strukture, distribucije i vremenskih serija. Prognoziranje. Analiza devijacija i korelacije. Spacijalne analize. Dashboardi za vizualizaciju i eksplorativnu analizu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Few, S. (2009) Now You See It: Simple Visualization Techniques For Quantitative Analysis, Analytics Press, 1st edn, [s.l.]: Analytics Press
2. Tableau (2021) Tableau Support [Online]. Available at: https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm (link provjeren 17.2.2023.)

Preporučena literatura

Preporučena literatura:
1. Ware, C. (2021) Information Visualization: Perception for Design, 4th edn, Cambridge, MA: Elsevier
2. Knafic C. N. (2021) Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals, 1st edn, Hoboken, NJ: Wiley and Sons
3. Tufte, E. (2001) Visual Display of Quantitative Information, Cheshire, CT: Graphics Press

Dodatna literatura:
1. Storytelling Data (2021) Storytelling Data [Online]. Available at: https://www.storytellingwithdata.com/ (link provjeren 17.2.2023.)
2. Ribecca, S. (2021) The Data Visualization Catalogue [Online]. Available at: https://datavizcatalogue.com/ (link provjeren 17.2.2023.)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati alat za vizualizaciju i istraživačku analizu zadanog problema te ispraviti vizualizacijske pogreške u zadanim primjerima.
 • Kritički protumačiti tehnike analitičke interakcije i navigacije u zadanim primjerima.
 • Kritički protumačiti analitičke obrasce korištene u zadanim primjerima.
 • Pripremiti podatke iz jednog izvora podataka za vizualnu analizu i implementirati interaktivnu nadzornu ploču.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti i kritički protumačiti dizajn vizualizacije te postići grafički integritet u zadanom primjeru uporabom odgovarajućeg alata.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike analitičke navigacije i interakcije za rješavanje zadanog problema.
 • Odabrati, primijeniti i evaluirati analitičke obrasce u zadanim primjerima.
 • Povezati podatke iz više izvora za vizualnu analizu i implementirati složenu interaktivnu nadzornu ploču.
Podijeli: Facebook Twitter