Studij

Kreativno upravljanje dizajnom i komunikacijama

Vođenje projekata u tržišnim komunikacijama

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 90
Ukupno 120

Naziv predmeta

Vođenje projekata u tržišnim komunikacijama

Oznaka predmeta

12821

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Cilj

Na ovom kolegiju usvojit ćete, razumjeti i razviti provedbena znanja, vještine i tehnike dobre prakse potrebe za koncipiranje i vrhunsku izvedbu različitih vrsta događaja, kao i univerzalne standarde izvrsnosti u upravljanju projektima Kroz naučene metode i modele te usvojena znanja i umijeća učinit ćemo vas izvrsnim event menadžerima i voditeljima projekata. Glavni ciljevi kolegija su: - ovladavanje ključnim pojmovima, vrstama, dimenzijama, konkurentnošću i efikasnošću organizacije događaja u tržišnom komuniciranju; - upoznavanje s procesom upravljanja projektima u poslovnom okruženju te stjecanje znanja i savladavanje vještina potrebnih za oblikovanje, upravljanje te vođenje događaja; - ovladavanje tehnikama vođenja tima te upravljanja komunikacijskim sadržajima unutar i između pojedinih procesa, kontrolom izvedbe te upravljanjem konfliktima i kriznim situacijama na projektu.

Sadržaj

Uvod u kolegij – upoznavanje sa sadržajem kolegija, načinom rada i ishodima, definiranje pojma i vrsta, funkcija i perspektiva događanja, MICE I IMC Pojam i definiranje projekta, prirode i konteksta projektnog menadžmenta te upravljačkih metoda Promjene – trendovi u event menadžmentu, elementi događanja i interesno utjecajne skupine, primjer projekta Pink Wink Logička matrica, faze i životni ciklus događanja, gantogram Vježbe 1: primjeri događanja, izrada logičke matrice za odabrani primjer – case study B2B Run Početna faza: dizajniranje, sadržajno koncipiranje, planiranje i budžetiranje događanja, oblikovanje projektnog tima Faza realizacije/implementacije: organizacija i produkcija događanja, sponzorstva i partnerstva, marketing, prodaja i PR, sigurnost, konflikt i krizni menadžment, primjer Ambienta Vođenje tima – perspektiva vođe tima i članova tima Završna faza: aktivnosti nakon održanog događanja, tehnike kontrole i evaluacije, primjeri Vježbe 2: Organizacija konferencije, organizacija poslovnog protokolarnog susreta, otvorenje sajma – gost predavač Poslovni plan – tehnike izrade, obrada primjera Vježbe 3: Izrada poslovnog plana – prezentacije poslovnih planova Vježbe 4: Kolokvij Vježbe 5: Terenski rad - Sudjelovanje na konferenciji/sajmu Završni susret: evaluacija

Obvezna literatura

Cleland, D.I., Ireland, L.R.: Project management – Strategic Design and Implementation, 4th ed., McGraw-Hill, New York 2002.
PM2 Metodologija upravljanja projektima priručnik 3.0, European Commission (2016)

Preporučena literatura

1. Omazić, M. A., Baljkas, S. (2005). Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb.
2. Van Der Wagen, L., Carlos B. R. (2008). Event management – upravljanje događanjima, Mate, Zagreb.
3. Norbert Stoeck (ur.) (2005). Trade Show Management, Gabler/GWV Fachverlage, Wiesbaden.
4. Kerzner,H. (2013). PROJECT MANAGEMENT - a Systems Approach to Planing, Scheduling and Controling, 11 th edition, John WileyandSons, Inc.Berea, Ohio

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati i objasniti pojam, značenje i koncept organizacije događaja
 • Analizirati konkurentnost i efikasnost događaja kao specifičnog alata u integriranoj marketinškoj komunikaciji (IMC), definirati i objasniti proces i tehnike projekt menadžmenta
 • Definirati i oblikovati sadržajni obuhvat te povezati elemente realizacije događanja (koncipirati, planirati, organizirati, kontrolirati događaj), odnosno osmisliti i voditi njegovu komunikacijsku, promotivnu i prodajnu dimenziju
 • Izraditi poslovni plan događaja - projekta

Željeni ishodi učenja

 • Definirati i objasniti pojam, značenje i koncept organizacije događaja kao i razlikovati i objasniti ključne vrste događaja
 • Ovladati vještinama potrebnima za uspješnu organizaciju događaja, kao i vođenja tima
 • Evaluirati elemente realizacije događanja kao i potporne aktivnosti te izvedbu i efikasnost događanja kroz sve dimenzije događanja
 • Prezentirati poslovni plan događaja - projekta
Podijeli: Facebook Twitter

BUDI IZVRSTAN U ONOM ŠTO VOLIŠ. ZAISKRI.

Prijavi se

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.