Image for Stručni naziv koji se stječe
Naslovnica

Stručni naziv koji se stječe

  • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
  • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina
  • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
  • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Stručni naziv koji se stječe je u skladu sa čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pročišćeni tekst zakona, (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i 101/14) i Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i NN 118/12).

Završetkom studija stječe se stručni naziv: Magistar kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama / Magistrica kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama (struč. spec. art.)., uz kraticu: struč.spec.art.

Naziv ove kvalifikacije na Engleskom jeziku je: Professional Master of creative market communications management, a kratica mu je: P.M..Art.

Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter