Image for Tko se može upisati
Naslovnica

Tko se može upisati

  • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
  • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina
  • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
  • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

UVJETI UPISA

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili:

  • A) Stručni ili sveučilišni prijediplomski studij u umjetničkom području, području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 180 ili više ECTS bodova;
  • B) Obrazovanje u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom se stjecala viša stručna sprema (VŠS) i stručni naziv izjednačen s odgovarajućim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) odnosno prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke.

Iznimno, pravo upisa mogu ostvariti kandidati koji prethodno imaju završen studij odgovarajuće razine koji nije iz navedenih područja, uz obavezno završavanje pripremnog programa koji se smatra odgovarajućim za upis diplomskog studija i/ili ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija.

PRIJELAZ STUDENATA

Prijelaz studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija provodi se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanosti, Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Statutom Visokog učilišta Algebra i uz priznavanje ECTS bodova koje su ostvarili na studijskom programu visokog učilišta u Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju Visokog učilišta Algebra. Cijena studija može se umanjiti razmjerno broju priznatih ECTS bodova za već položene kolegije.

Kod pristupnika koji nisu prethodno završili studij u umjetničkom području može biti utvrđena obveza polaganja pripremnog programa. Obveza i sadržaj pripremnog programa određuje se uvidom u dokumente pristupnika. Unutar pripremnog programa definirana su područja znanja i vještina odnosno obavezni ishodi učenja koje je nužno steći. Pristupnici koji će imati obvezu pohađanja i polaganja ispita pripremnog programa, u pravilu to moraju realizirati prije upisa na studij. Cijena pripremnog programa nije uračunata u cijenu godišnje školarine već se dodatno naplaćuje, a prema Odluci o cijenama školarina i usluga.

UPISNI POSTUPAK

Upisni postupak započinje on-line prijavom na web stranici Visokog učilišta Algebra. Unutar upisnog postupka Visoko učilište Algebra provest će intervju sa svakim pristupnikom te će izvršiti analizu uspjeha na prethodnom studiju, pri čemu će posebno uzeti u obzir prosječnu ocjenu studija i ocjene kolegija koji su ključni za uspješni nastavak studiranja, informiranost i motiviranost za studij te posebna dostignuća (natjecanja, projekti i slično). Ovisno o vrsti prethodno završenog studija pristupniku će unutar upisnog postupka biti predložen obavezni sadržaj pripremnog programa, a kako je definirano u Uvjetima upisa iz ovog Natječaja. Sadržaj pripremnog programa prilagođen je potrebama pristupnika.
Dodatno, uvjet za upis za sve kandidate koji se upisuju na studij završetkom kojeg se stječe dodatna diploma sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London), a kojima engleski jezik nije materinji je:

  • a) položen ispit IELTS razine 6.5 s ocjenom najmanje 6.0 u svakom testiranom području ili
  • b) drugi usporedivi standardizirani test engleskog jezika. https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/en/english-language-requirements/for-enrollment-in-undergraduate-study-programs/

S kandidatima koji nemaju položen ispit iz engleskog jezika, a koji se upisuju na studij nakon kojeg se stječe isključivo diploma Visokog učilišta Algebra, kroz razgovor se provjerava poznavanje engleskog jezika.

PRIJAVE ZA UPIS

Podnose se popunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici Visokog učilišta Algebra, odnosno: https://student.algebra.hr/pretinac/prijava/index.php
Strani studenti podnose prijavu popunjavanjem obrasca na web stranici Visokog učilišta Algebra: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/en/admissions/apply/

Više informacija možete pronaći na: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/upisi/natjecaj-za-upis/

Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter