Image for
Naslovnica

Afektivno računarstvo

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 165

Naziv predmeta

Afektivno računarstvo

Oznaka predmeta

22-02-527

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• Tumače izazove u afektivnoj i komunikativnoj interakciji čovjek-čovjek
• Demonstriraju znanje iz trenutnih teorija i trendova u dizajniranju emocionalno i socijalno osjetljivih interaktivnih tehnologija, koristeći tehnike strojnog učenja i prepoznavanja uzoraka.
• Razumiju i primijene (prikladne) metode za prikupljanje, analizu, predstavljanje i procjenu podataka o ljudskom afektivnom i komunikativnom ponašanju.
• Pokažu sposobnost da računalnom analizom prepoznaju i procjene afektivno i socijalno ponašanje čovjeka.
• Demonstriraju kritičko mišljenje, analizu i sintezu tijekom donošenja odluke o tome kada i kako uključiti emocije i socijalne signale u određeni kontekst aplikacije.

Studenti uče jedni druge da razvijaju pristupe i koriste tehnologije koje pomažu ljudima da mjere i komuniciraju osjećaje, koje čitaju s poštovanjem i inteligentno reagiraju na emocije te imaju unutarnje mehanizme nadahnute korisnim ulogama koje imaju emocije.

Kroz ovaj modul studenti će steći teorijsko i praktično znanje iz ovog interdisciplinarnog područja što uključuje znanje o karakteristikama različitih modaliteta afektivnog izražavanja: psihofizičkog, glasovnog, verbalnog i facijalnog. Naglasak predmeta bit će na praktičnoj primjeni i razvoju modela za automatizirano prepoznavanje afektivnih stanja u industrijama.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi usvojili znanje i razumjeli afektivno računanje te bili u mogućnosti samostalno primjeniti metode analize, sinteze i prepoznavanja afektivnih stanja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Algebra University College (2020) Affective Computing Workbook, Zagreb: Algebra University College

Preporučena literatura:
1. Calvo, R.A., D'Mello, S. K., Gratch, J., Kappas, A. (2014) The Oxford Handbook of Affective Computing, Oxford: Oxford University Press
2. Scherer, K.R., Bänziger, T., Roesch, E.A. (2010) Blueprint for Affective Computing, Oxford: Oxford University Press
3. Davidson, R.J., Scherer, K.R., Goldsmith, H.H. (2009) Handbook of Affective Sciences, Oxford: Oxford University Press
4. Picard, R.W. (2000) Affective Computing. Cambridge: MIT Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi metode afektivnog računanarstva.
 • Razlikovati vrste reprezentacija afektivnih stanja.
 • Objasniti najčešće značajke psihofizioloških izraza.
 • Objasniti najčešće značajke glasovnih i verbalnih ekspresija.
 • Objasniti najčešće značajke facijalnih ekspresija
 • Opisati korake u razvoju modela za analizu ili sintezu afekta.
 • Objasniti uloge i odgovornosti tima u projektu razvoja modela za analizu ili sintezu afekta.

Željeni ishodi učenja

 • Prosuditi primjenu metode afektivnog računarstva za rješavanje određenog problema.
 • Odabrati optimalnu reprezentaciju afektivnih stanja za pojedini problem.
 • Kritički prosuditi o značajkama psihofizioloških ekspresija.
 • Kritički prosuditi o značajkama glasovnih i verbalnih ekspresija.
 • Kritički prosuditi o značajkama facijalnih ekspresija
 • Razviti model za analizu ili sintezu afekta.
 • Razviti cjeloviti model/sustav za analizu ili sintezu afekta.
Podijeli: Facebook Twitter