Image for
Naslovnica

Kvantitativne metode i modeliranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Kvantitativne metode i modeliranje

Oznaka predmeta

22-02-502

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Studenti će naučiti teorijske i praktične osnove kvantitativnih metoda.

Studenti će naučiti:

• Odabrati i primijeniti odgovarajuće metode opisne statistike i tumačiti rezultate.
• Odabrati i primijeniti odgovarajuće metode procjene parametara i statističke testove, te interpretirati rezultate.
• Formulirati hipoteze istraživanja, procijeniti ih statističkim metodama i sažeti rezultate u istraživačkom radu.

Ovaj modul omogućit će studentima da samostalno primjenjuju kvantitativnu analizu te kroz primjere i vježbe razvijaju znanje, razumijevanje i vještine modeliranja realnih problema.

Sadržaj

Osnovni sadržaj predmeta:

• metode deskriptivne statistike i interpretacija rezultate
• metode regresijske analize
• metode procjene parametara i statistički testovi, uz interpretaciju rezultata
• Formuliranje hipoteza istraživanja, procjena statističkim metodama i sažimanje rezultata kroz istraživački rad.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Albright, S. Ch., Winston, W. (2015). Business Analytics: Data Analysis and Decision Making, 5th Edition. Andover: CENGAGE Learning.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu univarijantne analize i interpretirati rezultate
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu bivarijantne analize i interpretirati rezultate.
 • Procijeniti parametre regresijskog modela, interpretirati koeficijent regresije i koristiti regresijski model za predviđanje.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu procjene parametara i interpretirati rezultate.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajući statistički test i interpretirati rezultate.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti i izvesti svojstva mjera univarijantne analize.
 • Primijeniti i izvesti svojstva mjera povezanosti varijabli.
 • Odabrati odgovarajući regresijski model i procijeniti ispravnost modela.
 • Primijeniti metode procjene parametara u istraživanju i predstaviti zaključke u istraživačkom radu.
 • Formulirati i testirati hipoteze o istraživanju te izložiti zaključke u istraživačkom radu.
Podijeli: Facebook Twitter