Image for
Naslovnica

Napredna interoperabilnost informacijskih sustava

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredna interoperabilnost informacijskih sustava

Oznaka predmeta

22-02-512

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s naprednim konceptima interoperabilnosti, tehnologijama, alatima i pristupima koji se koriste za integraciju heterogenih informacijskih sustava.

Ovaj je modul namijenjen studentima koji već imaju znanja i vještine osnovne interoperabilnosti informacijskih sustava i žele razviti znanja i vještine ključne za uloge kao što su sistem arhitekti i DevOps inženjeri. Vještine stečene na ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O tehnologijama integracije poput Enterprise Service Bus-a i reda čekanja poruka.
• O konceptima upravljanja poslovnim procesima s Java aplikacijama temeljenim na Spring framework-u i REST API sučelju.
• O mogućnostima integracije koja studentima daje odgovarajuće iskustvo i znanje za donošenje odluka o mogućnostima interoperabilnosti izvan osnovne sinkrone komunikacije klijent-poslužitelj.
• Kako koristiti JavaFX, Spring boot, Spring MVC, Mule ESB, ActiveMQ i jBPM u kontekstu interoperabilnosti.

Modul se predaje na programskom jeziku Java. Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u zadanom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera te na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju stvoriti rješenje koje se temelji na integraciji s postojećom web aplikacijom koja REST API sučelje izlaže zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Poduval, A. et al (2011) Do More with SOA Integration: Best of Packt. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Davies, J. (2009) Open Source SOA. Shelter Island: Manning Publications.
2. Dossot D., D'Emic, J. and Romero, V. (2014) Mule in Action. 2nd edn. Shelter Island: Manning Publications.
3. Snyder, B., Bosanac, D. and Davies, R. (2011) ActiveMQ in Action. Shelter Island: Manning Publications.
4. De Maio, M.N. (2014) jBPM6 Developer Guide. Birmingham: Packt Publishing.

Dodatna literatura:
1. Shapira, N.G. and Palino, T. (2017) Kafka: The Definitive Guide: Real-time data and stream processing at scale. Sebastopol: O'Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti opravdanost korištenja određene arhitekture informacijskog sustava.
 • Odabrati prikladan uzorak integracije različitih informacijskih sustava.
 • Procijeniti opravdanost uvođenja novih servisa u slučaju implementacije web servisa korištenjem programskog okvira.
 • Utvrditi način konfiguriranja odabrane sabirnice usluga.
 • Odabrati prikladan način konfiguriranja odabranog posrednika poruka za rad s odabranom sabirnicom usluga.
 • Analizirati načine konfiguriranja sigurnosnih svojstava odabrane sabirnice usluga.
 • Analizirati opcije integracije BPM sustava s ostalim informacijskim sustavima.
 • Predložiti prikladan način integracije BPM sustava s ostalim informacijskim sustavima.

Željeni ishodi učenja

 • Implementirati jednu od najčešćih arhitektura na konkretnom primjeru implementacije aplikacije.
 • Implementirati jedan od najčešćih uzoraka integracije na konkretnom primjeru aplikacije.
 • Implementirati web servis korištenjem programskog okvira na konkretnoj aplikaciji.
 • Konfigurirati konkretnu vezu sabirnice usluga.
 • Konfigurirati konkretan posrednik poruka na primjeru implementacije sabirnice usluga.
 • Konfigurirati sigurnosne aspekte sabirnice usluga.
 • Dizajnirati poslovni proces koji će biti pogodan za integraciju s drugim informacijskim sustavima.
 • Implementirati integracijske komponente BPM sustava za povezivanje s drugim informacijskim sustavima.
Podijeli: Facebook Twitter