Image for
Naslovnica

Napredna izrada aplikacija za mobilne uređaje

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredna izrada aplikacija za mobilne uređaje

Oznaka predmeta

22-02-504

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Kolegij se predaje na programskom jeziku Kotlin. Provjera znanja kolegija temelji se na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju izraditi mobilne aplikacije prema zadanim specifikacijama.

Studenti će naučiti:
• O razdvajanju problema korištenjem čiste arhitekture i standardiziranih Android Jetpack komponenata.
• Kako se koristi oblikovni obrazac MVVM (Model-View-ViewModel) kako bi se osigurala stabilna ulazna točka za razvoj vođen testom.
• Kako implementirati navigaciju s naglaskom na konfiguraciji, a ne na kodiranju.
• O perzistenciji i njezinoj provedbi pomoću poželjnog ORM okvira.

Kolegije se predaje u programskom jeziku Kotlin. Vrednuje se individualnim studentskim projektima.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Jemerov D. and Isakova S. (2017) Kotlin in Action. 1st edn. Shelter Island: Manning Publications. ISBN 978-1617293290
2. Phillips B. et al (2019) Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide. 1st edn. Atlanta: The Big Nerd Ranch Guides.

Preporučena literatura:
1. Leiva A. and Gardner B. (2016) Kotlin for Android Developers: Learn Kotlin the easy way while developing an Android App. 1st edn. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Dodatna literatura:
1. Skeen J. and Greenhalgh, D. (2018) Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch Guide. 1st edn. Atlanta: The Big Nerd Ranch Guides.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usvojiti znanja o specifičnostima različitih platformi i uređaja, te razviti aplikaciju koja ih kvalitetno koristi.
 • Kritički prosuditi pojedine obrasce arhitekture mobilnih aplikacija, te predložiti i razviti najprikladnije.
 • Analizirati, preporučiti i razviti različite vrste animacija i prezentacija podataka u svrhu vrhunskog korisničkog iskustva.
 • Vrednovati i razviti napredne elemente grafičkog sučelja u svrhu prilagodbe potrebama aplikacije.
 • Istražiti, preporučiti i koristiti ugrađene i vanjske programske okvire u rješavanju naprednih problema mobilnih ekosustava.
 • Utvrditi potrebu za naprednim korištenjem baza podataka na mobilnim platformama, te razviti rješenje.
 • Implementirati asinkronu komunikaciju s različitim uslugama na Internetu.

Željeni ishodi učenja

 • Iskoristiti specifičnosti različitih platformi i uređaja za poboljšavanje korisničkog iskustva prilikom implementacije aplikacije.
 • Koristiti napredne obrasce arhitekture mobilnih aplikacija prilikom implementacije aplikacije.
 • Razviti vlastite animacije za poboljšavanje korisničkog iskustva prilikom implementacije aplikacije.
 • Razviti vlastite napredne elemente grafičkog sučelja u svrhu prilagodbe potrebama aplikacije.
 • Razviti vlastite programske okvire prilikom implementacije aplikacije.
 • Prilikom implementacije aplikacije koja koristi bazu podataka, koristiti napredne elememente objektno-relacijskih mapiranja.
 • Koristiti napredne mehanizme asinkrone komunikacije prilikom implementacije aplikacije.
Podijeli: Facebook Twitter