Image for
Naslovnica

Programiranje u Pythonu

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Programiranje u Pythonu

Oznaka predmeta

22-02-501

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s programskim jezikom Python, snažnim, izražajnim programskim jezikom s više programskih paradigmi i s više domena, te jakom zastupljenosti u industriji.

Ovaj kolegij obavezan je za nekoliko smjerova studijskog programa Primijenjeno računarstvo i pruža temelje brojnim programskim kolegijima koje će studenti slušati u sljedećim semestrima. Studenti će naučiti primjenjivati teoriju koja se uči u ostatku studijskog programa u praktičnim situacijama kao što su strojno učenje, rudarenje podacima (engl. data mining), razvoj aplikacija za konzole ili premetanje podataka. Vještine stečene tokom ovog kolegija značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:

• Kako primijeniti koncepte proceduralnog programiranja u skriptnom jeziku.
• O objektno orijentiranom programiranju u skriptnom jeziku.
• Kako primijeniti tehnike testiranja i osiguranja kvalitete za skriptni jezik.
• Kako koristiti prilagođene module i pakete za vizualizaciju podataka.
• Kako koristiti mrežne biblioteke za pristup udaljenim resursima.

Kolegij se predaje u programskom jeziku Python. Provjera znanja kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u zadanom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Philips, D. (2010) Python 3 Object Oriented Programming. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Lubanovic, B. (2019) Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages. 2nd edn. Sebastopol: O’Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati koncept rječnika, sintakse i semantike skriptnog jezika i razlučiti svojstva različitih vrsta podataka skriptnog jezika.
 • Definirati i primijeniti koncepte proceduralnog programiranja u skriptnom jeziku.
 • Analizirati logičku i fizičku organizaciju koda skriptnog programskog jezika i koristiti postojeće knjižnice skriptnog programskog jezika.
 • Definirati i primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u skriptnom jeziku i opisati gore navedene koncepte s UML dijagramom klase.
 • Analizirati razlike u formatima podataka i razlikovati odgovarajuće formate podataka s obzirom na način na koji se koriste pomoću skriptnog jezika.
 • Opisati i primijeniti tehnike ispitivanja i osiguranja kvalitete za softver skriptnog jezika.
 • Opisati i primijeniti mogućnosti knjižnice za vizualizaciju podataka.
 • Analizirati mogućnost korištenja skriptnog jezika u mrežnoj domeni i definirati konceptualni OSI model komunikacije.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati i definirati memorijski model svakog tipa podataka te računsku i memorijsku složenost funkcija i metoda kod određenih vrsta podataka.
 • Primijeniti određene algoritme s konceptima proceduralnog programiranja.
 • Primijeniti logičku i fizičku organizaciju skriptnog programskog jezika na složene koncepte (npr. paketi).
 • Primijeniti određene objektno orijentirane koncepte u skriptnom jeziku (npr. iterator, generator).
 • Primijeniti serializaciju i deserializaciju na različite vrste podataka (npr. binarne i tekstualne podatke).
 • Primijeniti i opisati postavljanje podataka prije i nakon testiranja.
 • Primijeniti knjižnice za vizualizaciju podataka pomoću objektno orijentirane arhitekture.
 • Primijeniti mrežne knjižnice za dohvaćanje udaljenih podataka i mapirati podatake na određene vrste podataka skriptnog programskog jezika.
Podijeli: Facebook Twitter