Image for
Naslovnica

Skladištenje podataka i poslovna inteligencija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Skladištenje podataka i poslovna inteligencija

Oznaka predmeta

21-02-536

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:

• Analizirati karakteristike skladišta podataka i planirati podatke o skladištu (dimenzije, činjenice, hijerarhije, rollup)
• Ilustrirati trendove prema skladištenju podataka i rudarenju podataka (eng. data mining)
• Kritički koristiti sve procese transformacije podataka
• Procijeniti uvjete za hardversku infrastrukturu
• Usporediti alternative modeliranja skladišta podataka
• Dizajnirati i implementirati skladište podataka

Na ovom modulu studenti će naučiti razumjeti i slijediti metodologije i tehnologije korištene za implementaciju analitičkih informacijskih sustava temeljenih na skladištima podataka.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi naučili i razumjeli metodološka znanja potrebna za implementaciju skladišta podataka, sustava izvještavanja i višedimenzionalne analize te implementacije sustava za planiranje i proračun, prediktivnu analizu i analizu velikih podataka (eng. big data).

Kroz praktične zadatke studenti će naučiti kako koristiti Microsoftove alate za razvoj analitičkih sustava potrebnih za druge module u ovom studijskom programu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Kimball, R., Ross, M., Thornthwaite, W., Mundy, J., Becker, B. (2008) The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, 2nd Edition, Hoboken: Wiley
2. Laberge, R., (2011) The Data Warehouse Mentor: Practical Data Warehouse and Business Intelligence Insights, New York: McGraw-Hill Education

Preporučena literatura:
1. Connolly, T., Begg, C., Strachan., A. (2014) Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, London: Pearson

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne elemente skladišta podataka.
 • Objasniti najčešće probleme i probleme s kvalitetom podataka.
 • Opisati postupak integracije podataka iz različitih izvora i predložiti najprikladniju platformu za integraciju podataka.
 • Objasniti i kritički raspraviti o zahtjevima korisnika za analitičkim sustavom.
 • Objasniti osnovne OLAP strukture, definirati osnovna izvješća i nadzorne ploče.
 • Objasniti ključne uloge i njihove odgovornosti u primjeni analitičkog sustava.

Željeni ishodi učenja

 • Dizajnirati skladište podataka.
 • Analizirati operativne podatke i probleme s kvalitetom podataka.
 • Integrirati podatke iz različitih izvora korištenjem platforme za integraciju podataka.
 • Navesti korisničke zahtjeve za analitički sustav.
 • Dizajnirati OLAP strukture, kreirati izvještaje i nadzorne ploče.
 • Sudjelovati u provedbi analitičkog sustava kao član tima.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter