Image for
Naslovnica

Skladištenje podataka i poslovna inteligencija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Skladištenje podataka i poslovna inteligencija

Oznaka predmeta

22-02-536

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Upoznavanje studenata s metodologijama i tehnologijama za implementaciju analitičkih informacijskih sustava, baziranim na skladištima podataka.

Sadržaj

Upoznavanje studenata s metodologijama i tehnologijama za implementaciju analitičkih informacijskih sustava, baziranim na skladištima podataka. Studenti će steći metodološka znanja potrebne za implementaciju skladišta podataka, sustava za izvještavanje i multi-dimenzionalnu analizu, osnovna znanja potrebna za implementaciju sustava za planiranje i budžetiranje, sustava za prediktivnu analitiku te za analitiku velikih podataka. Kroz vježbe će studenti steći vještinu korištenja Microsoft alata za izradu analitičkih sustava.

Literatura

Mr.Sc. Dražen Oreščanin, Danijela Maljković: Skladišta podataka i poslovna inteligencija, Algebra, 2016

Preporučena literatura

1. Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Becker: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit 2nd Edition, Wiley, 2008
2. Robert Laberge: The Data Warehouse Mentor: Practical Data Warehouse and Business Intelligence Insights, McGraw-Hill Education; 2011

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razumjeti svrhu analitičkih sustava.
 • Razumjeti elemente dizajna skladišta podataka
 • Razumjeti koncepte upravljanja kvalitetom podataka.
 • Razumjeti elemente procesa integracije podataka.
 • Razumjeti značaj i ulogu OLAP struktura, strukture izvještaja i provođenja analiza.
 • Razumjeti metodologiju implementacije analitičkih sustava i nove trendove.

Željeni ishodi učenja

 • Specificirati korisničke zahtjeve za analitički sustav.
 • Dizajnirati skladište podataka.
 • Analizirati operativne podatke i prepoznati probleme s kvalitetom podataka.
 • Integrirati podatke iz različitih izvora korištenjem platforme za integraciju podataka.
 • Dizajnirati OLAP strukture, kreirati izvještaje i analize.
 • Sudjelovati u implementaciji analitičkog sustava kao član tima.
Podijeli: Facebook Twitter