fbpx
Image for
Naslovnica

Strukturirane analitičke tehnike

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Strukturirane analitičke tehnike

Oznaka predmeta

22-02-514

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ako želimo riješiti probleme, bilo pojedinačne bilo u cijeloj zemlji, moramo naučiti kako prepoznati i rasčlaniti ograničene mentalne sklopove i dati punu i ozbiljnu pažnju alternativnim rješenjima. Drugim riječima, moramo naučiti biti otvoreni prema novim idejama. Treba napomenuti da strukturiranje nije zamjena za razmišljanje već sredstvo koje dopušta i osnažuje ramišljanje.
Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi pregledali beskonačnu količinu danas dostupnih informacija. U mnogim su područjima analitičari neophodni da bi se donositeljima odluka servirali najtočniji i najjednostavniji podaci.

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• Nauče razne analitičke tehnike koje se mogu koristiti u cijelom okviru analize (analiza, sinteza i procjena) kako bi se definirao obavještajni problem
• Nauče kako prevladati kognitivna ograničenja provodeći ih kroz proces koji generira maštovitije ideje
• Utvrde pretpostavke (ostvarene i neostvarene) u vezi s određenim skupom problema i pruža im razne metode za utvrđivanje jesu li te pretpostavke valjane ili ne.

Studenti uče primijeniti strukturirane analitičke tehnike za prevladavanje kognitivnih ograničenja i instinktivnih mentalnih osobina u donošenju odluka i poslovnom donošenju odluka. Studenti će naučiti procjenu rizika uloga, prikupljanje podataka i širenje podataka, ukazujući na ukupnu važnost analitičkih tehnika za donošenje politika koristeći kritične vježbe i studije slučaja ključnje za razvoj studenta.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Richards, J. H., Pherson, R. H. (2015) Structured Analytic Techniques For Intelligence Analysis, 2nd edition, Washington D.C.: CQ Press

Preporučena literatura:
1. Kopal, R. i Korkut, D. (2020) Analitički menadžment, EFFECTUS visoko učilište
2. Miller Beebe, S., Pherson R. H. (2011) Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytical Techniques in Action, Washington D.C.: CQ Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Navesti i objasniti najčešće strukturirane tehnike.
 • Utvrditi scenarij koji će se riješiti dekompozicijom i vizualizacijom.
 • Protumačiti osnovne pokazatelje koji se koriste u analitičkim tehnikama.
 • Protumačiti osnovne tehnike razvoja hipoteza.
 • Definirati korake u praktičnoj primjeni određene metode procjene uzroka i posljedica.

Željeni ishodi učenja

 • Ocijeniti razloge uvođenja strukturiranih tehnika.
 • Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju problema dekompozicijom i vizualizacijom.
 • Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju različitih problema scenarijima i indikatorima.
 • Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju različitih problema generiranjem hipoteza.
 • Kritički prosuđivati praktičnu primjenu određene metode procjene uzroka i posljedice.
Podijeli: Facebook Twitter