Upravljanje kvalitetom u IT projektima - Podatkovna znanost - Visoko Učilište
Studij

Podatkovna znanost

Upravljanje kvalitetom u IT projektima

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Upravljanje kvalitetom u IT projektima

Oznaka predmeta

20-02-007

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Cilj

Cilj predmeta je steći ispravno poimanje kvalitete u IT projektima te ovladati načelima, metodama i tehnikama upravljanja kvalitetom kao okosnicom poslovne paradigme u suvremenom poslovanju.

Sadržaj

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći ispravno razumjeti pojam i ulogu kvalitete u IT projektima, te procijeniti prikladnost primjene najvažnijih principa, metoda i alata pri vođenju IT projekata. Moći će primijeniti različite modele i metode upravljanja kvalitetom projektnog razvoja programske podrške. Kao sutrašnji voditelji projekta uspješni će studenti znati primijeniti sve elemente plana kvalitete u razradi svih njegovih dijelova uključujući osnovne strategije testiranja informacijskih sustava. Isto tako moći će predložiti prikladnu metriku i smanjiti troškove nekvalitete u IT projektima primjenom odgovarajućih alata, metoda i tehnika. Kako bi se pripremili za vođenje projekata u praksi studenti imaju priliku stečena znanje praktično primijeniti na vježbama.

Obvezna literatura

Project Quality Management - Why, What And How, Kenneth H. Rose, Florida, 2005.

Preporučena literatura

1. Krakar, Z.: «Upravljanje informatizacijom», Fakultet organizacije i informatike, Skripta, Varaždin, 2005.
2. Crosby, Philip B.: Kvaliteta je besplatna
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOKŸ Guide—Fourth Edition, Pensylvania 2008

Minimalni ishodi učenja

 • Opravdati ulogu modernih pristupa upravljanju kvalitetom u IT projektima.
 • Detaljno razraditi slijed i pojedine korake na putu kvalitete u pripadajućem planu upravljanja kvalitetom.
 • Opravdati ulogu mjerenja i normiranja te osnovnih principa norme ISO 9001 u danom scenariju.
 • Elaborirati prednosti i nedostatke danog alata za prikupljanja podataka, razumijevanje i analizu procesa te rješavanje problema u projektima.
 • Razraditi povezanost poslovnih i IT sustava te osnovna načela osiguranja kvalitete programske opreme.
 • Primjenom modernih alata za upravljanje kvalitetom potvrdite temelje TQM-a.
 • Razraditi mogućnosti i ograničenja temeljnih principa i/ili alata za UK kroz studiju slučaja.

Željeni ishodi učenja

 • Prepoznati nepravilnosti i primijeniti principe modernih pristupa upravljanju kvalitetom na danom projektu.
 • Valorizirati tijek i razradu koraka na putu kvalitete i pripadajućeg plana upravljanja kvalitetom.
 • Predvidjeti prikladna mjerenja i normiranja te primjenu osnovnih principe ISO 9001 u danom scenariju.
 • Primijeniti različite alate za prikupljanje podataka , razumijevanje i analizu procesa te rješavanje problema u danom slučaju.
 • Opravdajte ulogu odabranog elemenata sustava osiguranja kvalitete programske opreme i primijenite ga na danom primjeru.
 • Predložite najprikladnije alate za strateško usmjeravanje odabranom temelju TQM-a.
 • Ocjeniti prikladnost i ograničenja odabranih principa i/ili alata kroz studiju slučaja.
Podijeli: Facebook Twitter

BUDI IZVRSTAN U ONOM ŠTO VOLIŠ. ZAISKRI.

Prijavi se

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.