Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Stručni diplomski studij Primijenjenog računarstva

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1.  Vrednovati i analizirati složene i nedovoljno definirane probleme iz područja struke korištenjem koncepata informacijske teorije, primijenjene matematičke teorije te najboljih inženjerskih praksi
 2.  Predlagati inovativna rješenja u području primijenjenog računarstva kritičkom analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke, upotrebom „rješenja najboljih praksi“ te poznatih i modificiranih problemskih scenarija
 3.  Primijeniti složene metode istraživanja i analize kako bi utvrdio detaljne korisničke ili organizacijske zahtjeve za informacijska rješenja ili sustave
 4. Prepoznati, analizirati i razložiti probleme primjene, dorade i nove implementacije postojećih informacijskih sustava u širem poslovnom kontekstu te predložiti adekvatna rješenja
 5.  Upravljati odnosnom sa korisnicima i/ili članovima tima, prepoznajući moguće izvore nerazumijevanja i sukoba te proaktivno i učinkovito djelovati na njihovo suzbijanje
 6.  Osmišljati, pripremati i upravljati provedbom razvojnih projekata u području primijenjenog računarstva korištenjem priznatih metodologija, vodeći računa o dostupnim resursima, budžetu i rizicima
 7.  Prilikom planiranja, projektiranja i primjene informacijskih sustava biti svjestan poslovnih, organizacijskih i socioloških aspekata njihove primjene te utjecaja na okolinu (korisnika, organizaciju, društvo)
 8. Vrednovati poduzetničku ideju te predlagati adekvatne poslovne i organizacijske uvijete za njenu realizaciju
 9. Upravljati proaktivno vlastitim stručnim i osobnim razvojem, te prikupljati nova znanja i vještine u različitim okruženjima i kontekstima (npr. kroz uspješne i neuspješne projekte, kroz stalno samostalno učenje i praćenje znanstvenih i tehnoloških dostignuća, dodatnim obrazovanjem…)
 10.  Samostalno planirati i upravljati IT projektima unutar dostupnih resursa, preuzimajući odgovornost za osobne i timske zadatke u nepredvidljivim poslovnim uvjetima i okruženjima
 11.  Izvesti samostalno značajan završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima, primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije

POSEBNI ISHODI UČENJA – Programsko usmjerenje;

 1.  P. Analizirati poslovne zahtjeve i na temelju njih prepoznati suštinu ključnih problema te iste rješavati primjenom poznatih i modificiranih algoritama, struktura podataka, programmeskih arhitektura i uzoraka (engl. design patterns) podržanih tehnikama programskog inženjerstva i adekvatnim alatima
 2. P. Temeljem metoda diskretne matematike, primijenjenih na ograničenim i stvarnim uzorcima (za razliku od beskonačnih i idealnih) analizirati velike količine podataka te dizajnirati i analizirati algoritme za rješavanje problema, korištenjem iterativnih pristupa i iste koristiti u softverskim rješenjima
 3. P. Izvrsno baratati aktualnim programmeskim jezicima (Java, C#, …) i razvojnim alatima te primjenjivati aktualne metodologije razvoja softverskih rješenja korištenjem objektno orijentiranog pristupa
 4.  P. Koristiti napredne stohastičke modele i metodologije za analizu i prepoznavanje uzoraka, rudarenje podataka i rješavanje problema iz domene poslovne inteligencije
 5. P. Koristiti algoritme za izradu enkripcijskih modela zaštite podataka i kodiranje u svrhu zaštite pristupa podacima unutar baza podataka, programmeskih rješenja i sustava elektroničkog poslovanja
 6.  P. Osmišljati, planirati i dizajnirati korisnička sučelja u skladu sa aktualnim dostignućima dizajna, ergonomije i pristupačnosti uključujući i sučelja za korisnike sa specifičnim potrebama
 7. P. Osmišljati i izrađivati računalne igre visokog stupnja kompleksnosti, uključivo i one sa 3D grafičkim sučeljem
 8.  P. Planirati i izrađivati složena interaktivna aplikacijska rješenja za mobilne platforme, uključujući dizajn prilagođenog sučelja te izradu poslovnih aplikacija i računalnih igara
 9.  P. Planirati i izrađivati složena rješenja bazirana na servisno orijentiranoj arhitekturi
 10.  P. Osmišljati i izrađivati jednostavnija programmeska rješenja za upravljanje u robotici te koristiti koncept Interneta stvari
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter