Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 24 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Specijalistički diplomski stručni studij Primijenjenog računarstva

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1.  Vrednovati i analizirati složene i nedovoljno definirane probleme iz područja struke korištenjem koncepata informacijske teorije, primijenjene matematičke teorije te najboljih inženjerskih praksi
 2.  Predlagati inovativna rješenja u području primijenjenog računarstva kritičkom analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke, upotrebom „rješenja najboljih praksi“ te poznatih i modificiranih problemskih scenarija
 3.  Primijeniti složene metode istraživanja i analize kako bi utvrdio detaljne korisničke ili organizacijske zahtjeve za informacijska rješenja ili sustave
 4. Prepoznati, analizirati i razložiti probleme primjene, dorade i nove implementacije postojećih informacijskih sustava u širem poslovnom kontekstu te predložiti adekvatna rješenja
 5.  Upravljati odnosnom sa korisnicima i/ili članovima tima, prepoznajući moguće izvore nerazumijevanja i sukoba te proaktivno i učinkovito djelovati na njihovo suzbijanje
 6.  Osmišljati, pripremati i upravljati provedbom razvojnih projekata u području primijenjenog računarstva korištenjem priznatih metodologija, vodeći računa o dostupnim resursima, budžetu i rizicima
 7.  Prilikom planiranja, projektiranja i primjene informacijskih sustava biti svjestan poslovnih, organizacijskih i socioloških aspekata njihove primjene te utjecaja na okolinu (korisnika, organizaciju, društvo)
 8. Vrednovati poduzetničku ideju te predlagati adekvatne poslovne i organizacijske uvijete za njenu realizaciju
 9. Upravljati proaktivno vlastitim stručnim i osobnim razvojem, te prikupljati nova znanja i vještine u različitim okruženjima i kontekstima (npr. kroz uspješne i neuspješne projekte, kroz stalno samostalno učenje i praćenje znanstvenih i tehnoloških dostignuća, dodatnim obrazovanjem…)
 10.  Samostalno planirati i upravljati IT projektima unutar dostupnih resursa, preuzimajući odgovornost za osobne i timske zadatke u nepredvidljivim poslovnim uvjetima i okruženjima
 11.  Izvesti samostalno značajan završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima, primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije

POSEBNI ISHODI UČENJA – Usmjerenje razvoja računalnih igara:

 1. I. Poznavati osnovne koncepte 3D modeliranja i teksturiranja te korištenjem modernih računalnih aplikacija izrađivati 3D modele, primjenjive u razvoju računalnih igara
 2. I. Poznavati proces osmišljavanja i planiranja računalne igre, od osnovne ideje, preko detaljne razrade scenarija i tijeka igre do načina monetizacije, distribucije i licenciranja
 3. I. Moći izgraditi računalnu 2D i 3D igru prema zadanom projektnom dokumentu, koristeći postojeći okvir za razvoj i izvođenje računalnih igara
 4. I. Poznavati fizikalne koncepte važne za računalne igre te ih znati upotrijebiti na prikladan način
 5. I. Osmisliti i implementirati donošenje odluka u računalnim igrama od strane računalno kontroliranih agenata
 6. I. Definirati specifičnosti računalnih igara prilagođenih virtualnoj i proširenoj stvarnosti te predložiti promjene koje treba napraviti u postojećoj igri kako bi se ona prilagodila virtualnoj i proširenoj okolini
 7. I. Osmisliti i implementirati računalnu igru tako da se može igrati od strane više igrača, koristeći lokalnu ili udaljenu mrežu, uključujući i perzistentne online svjetove koji podržavaju veliki broj igrača
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter