Image for
Naslovnica

3D animacija u računalnim igrama

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

3D animacija u računalnim igrama

Oznaka predmeta

22-02-579

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s animacijom 3D modela za računalne igre.

Ovaj modul nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara, već je dio izborne skupine modula specijalizirane za znanja i vještine tehničke umjetnosti. Modul koristi vještine i znanja stečena u dva prethodna modula iz iste skupine. Vještine stečene na ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O ključnim okvirima, modifikatorima i deformatorima.
• O složenoj kompoziciji animacijskih struktura.
• O prirodnim efektima unutar 3D animacija.
• Kako optimizirati strukturu i uzročnost u 3D animaciji.

Modul se predaje u alatu za 3D modeliranje. Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u alatu za 3D modeliranje i na pojedinačnim studentskim projektima.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Jones, S. (2012) Digital Creature Rigging: The Art and Science of CG Creature Setup in 3ds Max Paperback – Illustrated. Natick: A K Peters/CRC Press.

Preporučena literatura:
1. Williams, R. (2002) The animator's survival kit. London: Faber and Faber.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Konstruirati 3D animaciju za računalnu igru koristeći ključne okvire, modifikatore i deformatore.
 • Konstruirati 3D animaciju za računalnu igru pomoću 3D simulacije objekta.
 • Stvoriti 3D model i/ili sustav modela za računalnu igru koristeći složenu kompoziciju animacijskih struktura.
 • Odabrati i implementirati interakcije 3D animacije u okruženju za razvoj računalnih igara.
 • Opravdati upotrebu prirodnih efekata u 3D animacijama likova i bića u računalnim igrama.
 • Konstruirati rješenje koristeći uzročnost koštane strukture tijekom 3D animacije i međuovisnost elemenata.
 • Stvoriti strukturu kosti u 3D animaciji likova i bića za računalnu igru i predvidjeti njezin utjecaj na dijelove 3D modela.
 • Optimizirati strukturu i uzročnost 3D animacije nakon uvoza u okruženje za razvoj računalnih igara.

Željeni ishodi učenja

 • Konstruirati realističnu 3D animaciju za računalnu igru koristeći ključne okvire, modifikatore i deformatore.
 • Konstruirati realističnu 3D animaciju za računalnu igru pomoću 3D simulacije objekta.
 • Stvoriti 3D model i/ili sustav modela za računalnu igru koristeći složenu kompoziciju animacijskih struktura uzimajući u obzir uzročnost animacije.
 • Odabrati i implementirati složene interakcije 3D animacije u okruženju za razvoj računalnih igara.
 • Opravdati upotrebu prirodnih efekata u 3D animacijama likova i bića u računalnim igrama s naglaskom na preklapajuće animacije.
 • Konstruirati rješenje koristeći uzročnost koštane strukture tijekom složene 3D animacije i međuovisnost elemenata.
 • Stvoriti strukturu kosti u 3D animaciji likova i bića za računalnu igru te predvidjeti i smanjiti njezin utjecaj na dijelove 3D modela.
 • Optimizirati strukturu i uzročnost složene 3D animacije nakon uvoza u okruženje za razvoj računalnih igara.
Podijeli: Facebook Twitter