fbpx
Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Leo Mršić

izv.prof.dr.sc. Leo Mršić, rođen u Zagrebu, diplomirao 1997. godine na temi iz osiguranja na Katedri za vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 2005. godine na temi iz primjene naprednih analitičkih metoda u poslovanju na Katedri za informatiku istog fakulteta te doktorirao 2012. godine iz područja informacijskih znanosti na temu modeliranja sustava za podršku odlučivanju u složenim tržišnim uvjetima na katedri za informatologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izabran u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju 2018. godine, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 2015. godine te docent 2018. godine. Prodekan je za istraživanje i razvoj te je voditelj Katedre za analizu podataka na Visokom učilištu Algebra Zagreb, aktivan kao predavač na eLeadership MBA studiju. Stalni je sudski vještak za područja financija, računovodstva i informatike. Radno iskustvo stjecao je u područjima vele/maloprodaje, osiguranja, financija, informatike te sektora zdravstva. S više od 20 godina iskustva u rukovođenju timovima/tvrtkama, sudjelovao je na pokretanju tri start-up inicijative. Sudionik je više domaćih i međunarodnih konferencija, s radovima vezanim uz razne aspekte poslovanja (analiza učinkovitosti poslovanja, digitalni podaci i marketing, sustavi podrške odlučivanju, optimizacija organizacije, primjena napredne analitike u poslovanju, upravljanje poslovnim rizicima). Koautor je i suradnik na više knjiga te više znanstvenih i stručnih radova. Član Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP), član odbora urednika u Global Journal of Technology and Optimization (GJTO), član međunarodnog odbora savjetnika u International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), recenzent u Mathematical Problems in Engineering, recenzent u Intelligent Decision Technologies: An International Journal (IOS Press) te član programskih odbora na više međunarodnih konferencija i posebnih izdanja. Konzultant na projektima u regiji vezanim uz osnaživanje kapaciteta obrazovanja (MRMS, CEP). Konzultant na projektima privlačenja subvencija/sredstava iz lokalnih (HZZ) i međunarodnih investicijskih programa (Kompetentnost i razvoj). Registrirani konzultant GOPA Consulting Group Njemačka za područja poslovno savjetovanje, primjena analitičkih/statističkih metoda, analiza tržišta rada te podrška kreiranju obrazovnih politika. Docent na Fakultetu za informacijske študije u Novom mestu gdje sudjeluje kao dio tima znanstvenika na projektu „Kompleksna omrežja“ (ARRS P01-0383). Član je ESCO Maintenance Committee pri Europskoj komisiji u Briselu u trećem sazivu (2018.-2022.).

Podijeli: Facebook Twitter