fbpx
Image for
Naslovnica

Kreativnost i kritičko mišljenje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 45
Ukupno 90

Naziv predmeta

Kreativnost i kritičko mišljenje

Oznaka predmeta

22-02-500

Semestar

1

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da:
• primjenjuju kreativne analitičke tehnike s ciljem podizanja razine njihove kreativnosti i inovativnosti u radnom okruženju
• primijenjuju osnovne koncepte kritičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja usmjerenog na smanjenje utjecaja iracionalnog i subjektivnog rezoniranja, pristranosti, zabluda i heuristike u donošenju zaključaka i poslovnih odluka.

Studenti će naučiti razjasniti koncepte i ideje, tražiti mogućnosti, razmotriti alternative i rješavati probleme te naučiti sofisticirano razumijevanje procesa koje mogu koristiti kad god se susretnu s problemima ili smisle nove ideje. Kroz učenje o razmišljanju i praksi korištenja strategija razmišljanja, studenti će biti spremniji za bavljenje svim ostalim modulima ovog studijskog programa.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi razvili svoje logičke vještine i sposobnosti zaključivanja potrebne za generiranje i primjenu novih ideja u određenom kontekstu. Kreativne analitičke tehnike koje studenti uče na ovom modulu pridonijet će ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje kroz:
 prepoznavanje ili razvijanje argumenata,
 korištenje dokaza u prilog tim argumentima,
 donošenje zaključaka,
 korištenje informacija za rješavanje poslovnih problema na nov i konstruktivan način.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Michalko, M. (2006) Thinkertoys A Handbook of Creative-Thinking Techniques.2nd edn. [s.l.] Ten Speed Press.

Preporučena literatura:
1. Paul, R. and Elder, L. (2013) Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life.2nd edn. [s.l.] Ft Pr.
2. Damer, E. T. (2008) Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Argument.6th edn. [s.l.] Wadsworth Publishing.

Dodatna literatura:
1. Seelig, T. (2015) inGenius A Crash Course on Creativity. [s.l] HarperOne
2. Higgins, J. M. (2005) 101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business. [s.l.] New Management Pub Co.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Kritički prosuditi značajke instinktivnih mentalnih osobina.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema strukturiranim kreativnim tehnikama.
 • Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema nestrukturiranim kreativnim tehnikama.
 • Usporediti različite vrste logičkog zaključivanja.
 • Vrednovati metodološki okvir za analizu i kritiku.

Željeni ishodi učenja

 • Ocijeniti razloge uvođenja kreativnih tehnika.
 • Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema strukturiranim kreativnim tehnikama.
 • Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema nestrukturiranim kreativnim tehnikama.
 • Procijeniti valjanost i pouzdanost argumenta te snagu zaključivanja.
 • Kritički prosuditi koncept kritičkog mišljenja.
Podijeli: Facebook Twitter