fbpx
Image for
Naslovnica

Matematičke osnove razvoja igara

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Matematičke osnove razvoja igara

Oznaka predmeta

22-02-564

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s matematičkim osnovama razvoja računalnih igara i njihovim primjenama u pisanju programskog koda.

Ovaj kolegij nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara, već je dio izborne grupe kolegija koji su specijalizirani za pružanje dubljih znanja i vještina programiranja. Još pet kolegija u istoj grupi slijedi ovaj kolegij. Vještine naučene u ovom kolegiju znatno će pridonijeti mogućnosti praćenja sljedećih kolegija.

Studenti će naučiti:
• O različitim koordinatnim sustavima i vektorskim prostorima.
• Kako koristiti parametarske jednadžbe i reparametrizaciju.
• O kretanju i kinematičkim jednadžbama.
• O homogenim koordinatama i projektivnom prostoru.
• Kako učinkovito otkriti kolizije.

Kolegij se predaje u programskom jeziku C
i alatima za razvoj softvera Unity i Visual Studio. Provjera znanja kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera te na rješavanju teorijskih problema.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Lengyel, E. (2016) Foundations of Game Engine Development, Part 1. Lincoln: Terathon Software LLC.

Preporučena literatura:
1. Axler, S. (2004) Linear Algebra Done Right. New York City: Springer.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Konstruirati bazu vektorskog prostora i manipulirati vektorima u različitim koordinatnim sustavima.
 • Parametrizirati krivulje i površine u svrhu modeliranja i interpolacije.
 • Primijeniti osnove diferencijalnog računa na probleme u razvoju računalnih igara.
 • Konstruirati, modificirati i interpretirati matrice kao linearne mape u različitim bazama.
 • Konstruirati, modificirati i interpretirati točke i transformacije u afinom prostoru u kontekstu razvoja računalnih igara.
 • Primijeniti i interpretirati skalarni, vektorski i trostruki produkt za rješavanje problema u razvoju računalnih igara.
 • Implementirati osnovne algoritme za detekciju kolizije u računalnoj igri.

Željeni ishodi učenja

 • Konstruirati bazu vektorskog prostora i manipulirati vektorima u različitim koordinatnim sustavima, uključujući vektorske prostore koji nisu Rn.
 • Parametrizirati složene krivulje i površine u svrhu modeliranja i interpolacije.
 • Primijeniti sofisticiranije metode diferencijalnog računa na probleme u razvoju računalnih igara.
 • Konstruirati, modificirati i interpretirati matrice kao linearne mape u različitim bazama i razumjeti vezu između multilinearnih mapa i tenzorskih umnožaka.
 • Konstruirati, modificirati i interpretirati točke i transformacije u afinom i projektivnom prostoru u kontekstu razvoja računalnih igara.
 • Primijeniti i interpretirati skalarni, vektorski, vanjski, mješoviti i trostruki produkt za rješavanje problema u razvoju računalnih igara.
 • Implementirati složene algoritme za detekciju kolizije u računalnoj igri.
Podijeli: Facebook Twitter