fbpx
Image for
Naslovnica

Napredno 3D modeliranje za računalne igre

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredno 3D modeliranje za računalne igre

Oznaka predmeta

22-02-572

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s naprednim tehnikama 3D modeliranja za računalne igre.

Ovaj modul nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara, već je dio izborne skupine modula specijalizirane za znanja i vještine iz područja tehničke umjetnosti. Vještine stečene na ovom modulu značajno će pridonijeti mogućnosti praćenja sljedećih modula ali i razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O fizičkim, dizajnerskim i konceptualnim modelima i konstrukciji topologije.
• O postupcima 3D modeliranja organskih i anorganskih objekata.
• O utjecaju 3D modela na performanske igre i optimizacije 3D modela.
• O anorganskom, organskom i spline mapiranju za 3D modele.
• O naprednim teksturama i odmotavanju prostora tekstura.

Modul se predaje u alatu za 3D modeliranje. Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u alatu za 3D modeliranje i na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju stvoriti napredne 3D modele.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Amin, J. et al (2014) 3Dsmax projects. Worcestershire: 3DTotal publishing.

Preporučena literatura:
1. Daniele, T. (2008) PolyModeling With 3dsMax - Thinking Outside of the Box. Waltham: Focal Press.
2. Gahan, A. (2013) 3ds Max Modeling for Games. 2nd edn. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati fizički, blueprint i konceptualni model i predložiti konstrukciju njihove topologije prema planiranoj primjeni u računalnoj igri, uzimajući u obzir razinu detalja, primjenu i ulogu.
 • Odabrati optimalne i brze postupke 3D modeliranja organskih i anorganskih objekata za računalnu igru.
 • Konstruirati 3D model i/ili sustav modela pomoću metoda distribucije.
 • Procijeniti utjecaj karakteristika 3D modela na peformanse računalnih igara i optimizirati 3D model umanjujući količinu poligona kako bi se poboljšale performanse računalnih igara.
 • Podržati upotrebu proceduralnih teksturnih mapa primjereno upotrebi i ulozi 3D modela.
 • Stvoriti rješenje pomoću odmotavanja teksturnog prostora za anorganske, organske i spline 3D modele.
 • Konstruirati napredne teksture koristeći kombinaciju 2D i 3D prostora i mapiranje projekcija povezujući modele s različitom količinom detalja.
 • Mapirati složene i kompozitne materijalne strukture od 3D modela do materijala stvorenih u okruženju za razvoj računalnih igara.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati složeni fizički, blueprint i konceptualni model i predložiti konstrukciju njihove topologije prema planiranoj primjeni u računalnoj igri, uzimajući u obzir razinu detalja, primjenu i ulogu.
 • Odabrati optimalne i brze postupke 3D modeliranja složenih organskih i anorganskih objekata za računalnu igru.
 • Konstruirati 3D model i/ili modele sustava koristeći metode distribucije i pritom transformirati modele radi optimizacije.
 • Procijeniti utjecaj složenih karakteristika 3D modela na peformanse računalnih igara i optimizirati 3D model umanjujući količinu poligona kako bi se poboljšale performanse računalnih igara.
 • Podržati upotrebu složenih proceduralnih teksturnih mapa primjereno upotrebi i ulozi 3D modela.
 • Stvoriti rješenje pomoću odmotavanja teksturnog prostora za anorganske, organske i spline 3D modele i pritom dodijeliti prostor proporcionalan veličini.
 • Konstruirati napredne teksture koristeći kombinaciju 2D i 3D prostora i mapiranje projekcija povezujući modele s različitom količinom detalja bez istezanja teksture.
 • Mapirati složene i kompozitne materijalne strukture od 3D modela do materijala i efekata stvorenih u okruženju za razvoj računalnih igara.
Podijeli: Facebook Twitter