Image for
Naslovnica

Narativni dizajn

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Narativni dizajn

Oznaka predmeta

22-02-573

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s cjelokupnim narativnim dijelom pripovijedanja kombinirajući dizajn razmišljanja (eng. design thinking) i pripovijedanje (eng. storytelling), s ciljem stvaranja odgovarajuće postavke igre i mjesta priče koju priča.

Ovaj modul nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara i namijenjen je onim studentima koji žele steći skupove vještina koji se odnose na radna mjesta dizajnera igara, tehničkog dizajnera, voditelja projekta, umjetničkog direktora ili dizajnera narative. Ovaj se modul nadovezuje na Planiranje računalnih igara i priprema studente za module Scenariji računalnih igara i Dizajn racionalne igre i razine. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O razlikama između pripovijedanja u raznim medijima (film, TV serije, knjige i računalne igre).
• Kako transformirati narativ iz jednog medija u drugi, a zadržati kvalitetu.
• Kako procijeniti kvalitetu narativa i kako je strukturirati u uravnoteženom iskustvu igre.

Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka i pojedinačnih studentskih projekata.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Skolnick, E. (2014) Video Game Storytelling: What Every Developer Needs to Know about Narrative Techniques. New York City: Watson-Guptill.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Preporučiti postupke za prilagodbu neinteraktivnog narativa u interaktivni narativ.
 • Procijeniti funkcionalnost, ravnotežu i mogućnost igranja računalne igre u kontekstu njenog narativa.
 • Konstruirati strukturu svijeta računalnih igara i njezin utjecaj na definiciju vizualnog identiteta i tehničke aspekte računalne igre.
 • Procijeniti ulogu i širinu definicije priče i strukturu njihove reprodukcije u kontekstu tehničkih mogućnosti i potrebama računalne igre.
 • Usporediti razlike u narativnoj strukturi u različitim žanrovima računalnih igara.
 • Konstruirati narativ računalne igre iz određenog žanra koristeći standardne tehnike strukturiranja.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti postupke za prilagođavanje neinteraktivnog narativa u interaktivni narativ.
 • Procijeniti funkcionalnost, ravnotežu i mogućnost igranja računalne igre u kontekstu njenog narativa i predložiti potrebne promjene.
 • Konstruirati strukturu i cjelovitu svjetsku građu svijeta računalnih igara i njegov utjecaj na definiciju vizualnog identiteta i tehničke aspekte računalne igre.
 • Procijeniti ulogu i širinu definicije priče i sredstava koje gradi svijet i strukturu njihove reprodukcije u kontekstu tehničkih mogućnosti i potrebama računalne igre.
 • Usporediti razlike u narativnoj strukturi u različitim žanrovima računalnih igara i analizirati primjer.
 • Konstruirati složeni narativ računalne igre iz određenog žanra koristeći standardne tehnike strukturiranja.
Podijeli: Facebook Twitter