fbpx
Image for
Naslovnica

Planiranje računalnih igara

 • Predavanje 9
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 65
Ukupno 119

Naziv predmeta

Planiranje računalnih igara

Oznaka predmeta

22-02-561

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s kreativnim i praktičnim načinima razmišljanja tipičnim za programera računalnih igara i usredotočen je na pružanje strukture idejama za razvoj igara i formuliranje dokumentacije koja slijedi ideju u svrhu razvoja.

Ovaj kolegij je obavezan dio smjera razvoja računalnih igara i pruža temelje širokom broju kolegija koje će studenti polagati u sljedećim semestrima. Vještine stečene na ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O osnovnim konceptima dizajna računalnih igara.
• Kako iz ideje za igru stvoriti strukturirani projekt i formulirati ga u dokumentu o dizajnu igre (GDD).
• Kako podijeliti projekt razvoja računalnih igara u faze.
• O procjeni prednosti i nedostataka postojeće računalne igre imajući u vidu perspektive igrača i programera.

Provjera znanja kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka, odgovaranju na niz teorijskih pitanja i na pojedinačnim studentskim projektima kojima je cilj izrada dokumenta o dizajnu igara (GDD).

Literatura

Obavezna literatura:
1. Bateman, C. and Boon, R. (2005) 21st Century Game Design. 1st edn. Newton: Charles River Media.

Preporučena literatura:
1. DeMaria, R. and Wilson, J.L. (2002) High Score!: The illustrated history of electronic games. New York City: Osborne/McGraw-Hill.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti percepciju tehničkog dizajna računalne igre iz perspektive igrača i perspektive programera.
 • Preporučiti podjelu projekta razvoja računalnih igara u faze.
 • Konstruirati konceptualno rješenje i plan razvoja računalnih igara sastavljen od projektnih zadataka postavljenih u vremenski okvir.
 • Procijeniti prednosti i nedostatke gradivnih elemenata računalne igre.
 • Predložiti strukturu vlastitog dokumenta dizajna računalne igre.
 • Izraditi vlastiti dokument dizajna računalne igre za jednostavnu računalnu igru.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti percepciju tehničkog dizajna složene računalne igre iz perspektive igrača i perspektive programera.
 • Preporučiti podjelu složenog projekta razvoja računalnih igara u faze.
 • Konstruirati konceptualno rješenje i plan razvoja računalnih igara sastavljen od projektnih zadataka postavljenih u vremenski okvir za složenu računalnu igru.
 • Procijeniti prednosti i nedostatke gradivnih elemenata složene računalne igre.
 • Predložiti strukturu vlastitog dokumenta dizajna složene računalne igre.
 • Izraditi vlastiti dokument dizajna računalne igre za složenu računalnu igru.
Podijeli: Facebook Twitter