fbpx
Image for
Naslovnica

Primijenjeni DevOps

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Primijenjeni DevOps

Oznaka predmeta

22-02-567

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul uvodi studente u radni proces u razvoju softvera, njihovu automatizaciju i kontinuiranu isporuku softverskih proizvoda.

Ovaj je modul obavezan dio smjera razvoja računalnih igara i pruža temelje širokom broju programskih modula koje će studenti polagati u sljedećim semestrima. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
O raznim radnim procesima i njihovoj automatizaciji u razvoju softvera.
O konceptima kontinuirane integracije, alatima i radnim procesima.
O konceptima automatizacije razvoja i isporuke.
Kako koristiti moderne alate za implementaciju odabranih radnih procesa.

Modul se predaje na programskom jeziku C
. Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka te na pojedinačnim studentskim projektima razvoja i automatizacije softvera.

Literatura

Essential reading:
Verona, J. (2018) Practical DevOps: Implement DevOps in your organization by effectively building, deploying, testing, and monitoring code. 2nd edn. Birmingham: Packt Publishing.

Recommended reading:
Kim, G. et al (2016) The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. Portland: IT Revolution Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti različite radne procese prilikom izrade softverskog rješenja.
 • Usporediti različite sustave upravljanja i njihovu upotrebu te implementirajte odabrani sustav na određeno softversko rješenje. solution.
 • Usporediti različite sustave za praćenje napretka rada.
 • Utvrditi potrebu za kontinuiranom integracijom u procesu stvaranja softverskog rješenja.
 • Usporediti dostupne softverske alate za kontinuiranu integraciju i implementirati odabrani sustav za kontinuiranu integraciju na softversko rješenje.
 • Dizajnirajti sustav za isporuku softverskih rješenja kroz sustav za kontinuiranu integraciju i primijeniti ga u razvoju prototipa softverskog rješenja.
 • Usporediti dostupne softverske alate za automatizaciju.
 • Izraditi prorotip softverskog rješenja koje koristi sustave za automatizaciju.
 • Predložiti odgovarajuće alate za upravljanje i izvještavanje o parametrima sustava i primijeniti odabrane alate.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti različite radne procese prilikom izrade većeg softverskog rješenja.
 • Otkriti probleme u zadanom sustavu upravljanja na zadanom većem softverskom rješenju.
 • Usporediti različite sustave za praćenje napretka rada na većem zadanom softverskom rješenju.
 • Utvrdite potrebu za kontinuiranom integracijom u procesu stvaranja većeg softverskog rješenja.
 • Provesti neprekidni lanac integracije softverskog rješenja.
 • Dizajnirajti sustav za isporuku softverskih rješenja i dodatnih artefakata kroz sustav za kontinuiranu integraciju i primijeniti ga u razvoju prototipa softverskog rješenja.
 • Usporediti dostupne softverske alate za automatizaciju i testiranje.
 • Izraditi prototip softverskog rješenja koje koristi sustave za automatizaciju i ispitivanje.
 • Predložiti odgovarajuće alate za upravljanje i izvješćivanje o parametrima sustava i korisničkim interakcijama te primijeniti odabrane alate.
Podijeli: Facebook Twitter