Image for
Naslovnica

Razvoj 3D igara

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Razvoj 3D igara

Oznaka predmeta

22-02-569

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s konceptima razvoja 3D igara i alatima i načinima razmišljanja potrebnim za stvaranje prototipa 3D računalne igre.

Ovaj je modul obavezan dio smjera razvoja računalnih igara i pruža temelje širokom broju programskih modula koje će studenti polagati u sljedećim semestrima. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• Kako implementirati upravljač u prvom licu (eng. first-person controller), upravljač u trećem licu (eng. third person controller) i upravljač za igrice izometrijskih perspektiva.
• Kako implementirati sekvence s dinamičnom kamerom.
• O različitim vrstama osvjetljenja (u stvarnom vremenu, unaprijed izračunato(eng. baked), reflektirajuće, emitirajuće itd.)
• Kako implementirati učinkovite algoritme za pronalaženje puta.

Modul se predaje na programskom jeziku C
i alatima za razvoj softvera Unity i Visual Studio. Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera te na pojedinačnim studentskim projektima razvoja računalnih igara.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Bond, J.G. (2014) Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#. Boston: Addison-Wesley Professional.

Preporučena literatura:
1. Borromeo, N.A. (2020) Hands-On Unity 2020 Game Development: Build, customize, and optimize professional games using Unity 2020 and C#. Birmingham: Packt Publishing.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Konstruirati upravljače prvog i/ili trećeg lica za izometričke računalne igre.
 • Preporučiti i implementirati kontrolu kamere i animaciju u 3D računalnu igru i konstruirati međusekvence s dinamičnom i promjenjivom kamerom.
 • Preporučiti i animirati 3D objekt pomoću složenog stroja stanja.
 • Primijeniti unaprijed izračunato, reflektirajuće, emitirajuće, neizravno i osvjetljenje u stvarnom vremenu u 3D računalnu igru.
 • Koristiti i optimizirati algoritme za pronalaženje puta u 3D računalnoj igri.

Željeni ishodi učenja

 • Konstruirati složene upravljače prvog i/ili trećeg lica za izometričke računalne igre.
 • Stvoriti složene interaktivne sekvence na temelju više kamera i signala, koje mogu reagirati na temelju trenutnog stanja igre.
 • Razviti i koristiti složeni prilagođeni hijerarhijski stroj stanja za pokretanje ponašanja likova.
 • Izmijeniti osvjetljenje programski, na temelju situacije u igri te optimizirati i modificirati generirane svjetlosne mape.
 • Analizirati potrebe igre, odabrati i primijeniti najprikladniji algoritam pronalaženja puta za određenu situaciju.
Podijeli: Facebook Twitter