fbpx
Image for
Naslovnica

Razvoj scenarija računalnih igara

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Razvoj scenarija računalnih igara

Oznaka predmeta

22-02-581

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul uvodi studente u razvijanje scenarija za potrebe pripovijedanja (eng. storytelling) i razvijanje vještina prilagođavanja pripovijedanja u okviru procesa razvoja računalnih igara.

Ovaj modul nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara i namijenjen je onim studentima koji žele steći skupove vještina vezanih za radna mjesta scenarista, dizajnera igara, tehničkog dizajnera, voditelja projekta, umjetničkog direktora ili dizajnera narative. Ovaj se modul nadovezuje na Planiranje računalnih igara i Narativni dizajn. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O metodama pripovijedanja i strukturi scenarija u različitim medijima.
• Kako stvoriti održivu strukturu priče.
• Kako stvoriti složene likove i učinkovito ih koristiti.
• Kako dizajnirati dijalog za lik računalne igre.

Provjera znanja modula temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka i nizu teorijskih pitanja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lebowitz, J. and Klug, C. (2011) Interactive Storytelling for Video Games: Proven Writing Techniques for Role Playing Games, Online Games, First Person Shooters, and more. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti razlike u strukturi između scenarija TV emisije i filma te računalnih igara s naglaskom na dijalog.
 • Procijeniti scenarij postojeće računalne igre prema zadanim kriterijima i preporučiti promjene u svrhu poboljšanja.
 • Napisati scenarij za malo proširenje računalne igre.
 • Konstruirati tok priče i dijaloge za zadani lik iz računalne igre.
 • Izgraditi strukturu toka priče oko specifičnih perspektiva i karaktera sukobljenih likova u računalnim igarama.
 • Napisati scenarij za određenog lika u računalnoj igri.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti razlike u strukturi između scenarija TV emisije i filma te računalnih igara s naglaskom na dijalog i likove.
 • Procijeniti scenarij postojeće računalne igre prema zadanim kriterijima i preporučiti narativne i mehaničke promjene u svrhu poboljšanja.
 • Napisati scenarij za malo proširenje računalne igre koji sadrži razvoj antagonista priče.
 • Konstruirati tok priče, dijaloge i monologe s unutarnjim glasom za zadani lik iz računalne igre.
 • Izgraditi složenu strukturu toka priče oko specifičnih perspektiva i karaktera sukobljenih likova u računalnim igarama.
 • Napisati scenarij i cjelovitu izgradnju karaktera za određenog lika u računalnoj igri.
Podijeli: Facebook Twitter