fbpx
Image for
Naslovnica

Temeljne tehnike programiranja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Temeljne tehnike programiranja

Oznaka predmeta

22-02-563

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s konceptima programiranja koji se koriste u razvoju računalnih igara s posebnim naglaskom na pisanje efektivnog koda.

Ovaj kolegij nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara, već je dio izborne skupine kolegija specijalizirane za znanja i vještine iz područja programiranja. Još pet kolegija u istoj grupi slijedi ovaj kolegij. Vještine stečene na ovom kolegiju značajno će pridonijeti mogućnosti praćenja sljedećih kolegija.

Studenti će naučiti:
• Kako različiti objektno orijentirani aspekti utječu na izvedbu igre.
• O refleksiji i njezinoj uporabi u razvoju igara.
• O višenitnim pristupima razvoju igara.

Kolegij se predaje u programskom jeziku C
i alatima za razvoj softvera Unity i Visual Studio. Provjera znanja kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Ferrone, H. (2020) Learning C# by Developing Games with Unity 2020: An enjoyable and intuitive approach to getting started with C# programming and Unity. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Aversa, D. and Dickinson, C. (2019) Unity Game Optimization: Enhance and extend the performance of all aspects of your Unity games. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi utjecaj objektno orijentiranih karakteristika klasa i struktura na performanse računalne igre.
 • Usporediti složenost operacija u kontejnerskim strukturama koje se najčešće koriste u razvoju računalnih igara.
 • Kreirati rješenje temeljeno na kôdnoj refleksiji te utvrditi utjecaj kôdne refleksije na performanse računalne igre.
 • Usporediti utjecaj jednonitnog i višenitnog programiranja na performanse računalne igre te kreirati rješenje temeljeno na višenitnom programiranju.

Željeni ishodi učenja

 • Utvrditi razlog usporavanja performansi uzrokovano objektno orijentiranim karakteristikama klasa i struktura i poboljšati rješenje.
 • Usporediti složenost operacija u vlastitim strukturama kontejnera u razvoju računalnih igara.
 • Kreirati složeno rješenje temeljeno na kôdnoj refleksiji te utvrditi utjecaj kôdne refleksije na performanse računalne igre.
 • Usporedite utjecaj jednonitnog i višenitnog programiranja na performanse računalne igre te kreirati složeno rješenje temeljeno na višenitnom programiranju.
Podijeli: Facebook Twitter