Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Stručni diplomski studij Primijenjenog računarstva

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1.  Vrednovati i analizirati složene i nedovoljno definirane probleme iz područja struke korištenjem koncepata informacijske teorije, primijenjene matematičke teorije te najboljih inženjerskih praksi
 2.  Predlagati inovativna rješenja u području primijenjenog računarstva kritičkom analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke, upotrebom „rješenja najboljih praksi“ te poznatih i modificiranih problemskih scenarija
 3.  Primijeniti složene metode istraživanja i analize kako bi utvrdio detaljne korisničke ili organizacijske zahtjeve za informacijska rješenja ili sustave
 4. Prepoznati, analizirati i razložiti probleme primjene, dorade i nove implementacije postojećih informacijskih sustava u širem poslovnom kontekstu te predložiti adekvatna rješenja
 5.  Upravljati odnosnom sa korisnicima i/ili članovima tima, prepoznajući moguće izvore nerazumijevanja i sukoba te proaktivno i učinkovito djelovati na njihovo suzbijanje
 6.  Osmišljati, pripremati i upravljati provedbom razvojnih projekata u području primijenjenog računarstva korištenjem priznatih metodologija, vodeći računa o dostupnim resursima, budžetu i rizicima
 7.  Prilikom planiranja, projektiranja i primjene informacijskih sustava biti svjestan poslovnih, organizacijskih i socioloških aspekata njihove primjene te utjecaja na okolinu (korisnika, organizaciju, društvo)
 8. Vrednovati poduzetničku ideju te predlagati adekvatne poslovne i organizacijske uvijete za njenu realizaciju
 9. Upravljati proaktivno vlastitim stručnim i osobnim razvojem, te prikupljati nova znanja i vještine u različitim okruženjima i kontekstima (npr. kroz uspješne i neuspješne projekte, kroz stalno samostalno učenje i praćenje znanstvenih i tehnoloških dostignuća, dodatnim obrazovanjem…)
 10.  Samostalno planirati i upravljati IT projektima unutar dostupnih resursa, preuzimajući odgovornost za osobne i timske zadatke u nepredvidljivim poslovnim uvjetima i okruženjima
 11.  Izvesti samostalno značajan završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima, primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije

POSEBNI ISHODI UČENJA – Sistemsko usmjerenje:

 1.  S. Analizirati poslovne zahtjeve i na temelju njih prepoznati suštinu ključnih problema te iste rješavati izgradnjom IT sustava baziranih na poznavanju softverskih i hardverskih sustava, modernih operacijskih sustava te računalnim mreža
 2.  S. Vrednovati moderne operacijske sustave i virtualizirana okruženja analiziranjem arhitekture, koncepata i karakteristika operacijskih sustava i poslovnih potreba
 3.  S. Organizirati i uspostaviti internu organizacijsku jedinicu za analizu sigurnosnih prijetnji i borbu protiv sigurnosnih ugroza unutar IT sustava i sustava elektroničkog poslovanja
 4.  S. Razumjeti i primijeniti metode računalne forenzike u cilju uspostave visoke razine računalne sigurnosti u poslovnom okruženju
 5.  S. Planirati, izgrađivati i održavati složene računalne mreže, uključivo one za davatelje mrežnih usluga bazirane na optičkim, žičnim ili bežičnim komunikacijskim medijima,
 6.  S. Vrednovati dostupne komunikacijske protokole i konvergentne arhitekture te planirati i implementirati na njima bazirana napredna rješenja
 7.  S. Planirati i uspostavljati složena sistemska rješenja bazirana na redundantnim servisima, uključivo i klastersku infrastrukturu (engl. Colud computing) rješenja te sustave za pohranu podataka (engl. Storage)
 8.  S. Planirati i uspostavljati IT rješenja i sustave koja osiguravaju kontinuitet poslovanja
 9.  S. Koristiti skriptiranje kod rješavanja sistemskih problema i prilikom automatizacije sistemskih poslova
 10.  S. Uspostaviti sustave zaštite dostupa ključnim resursima i infrastrukturi kroz sustave upravljanja identitetima te provjeru učinkovitosti postavljenih mjera zaštite
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter